Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1397
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
24/2020 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn - rejon po zachodniej stronie ul. Mszczonowskiej
celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie

UPP.6721.1.2019
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2020 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Modrzewiowej
celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w plani

UPP.6721.3.2019
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2020 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon projektowanej drogi ekspresowej S7
celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie

UPP.6721.3.2017
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2020 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn - rejon po północnej stronie ul....
Celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie

UPP.6721.1.2018
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
budowa stacji paliw z myjnią automatyczną oraz ręczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą - lokalizacja: część działek nr ew. 62/8, 66/15 obręb 0018 Sękocin Stary, gm. Raszyn
2020-07-27
OŚGK.6220.12.2020.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Kinetycznej w Dawidach, gmina Raszyn,...
2020-07-01
OŚGK.6220.11.2020.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych - studni głębinowej St-1, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę na terenie działki ewidencyjnej nr...
2020-06-25
OŚGK.6220.10.2020.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie studni wierconej o wydajności > 10,0 m3/h w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn, powiat pruszkowski (działka ew. nr 40/1 obręb 0020 w m. Wypędy).
2020-06-18
OŚGK.6220.9.2020.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2020 decyzje
inne
Decyzja nr 35/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym, portiernią, zbiornikiem i pompownią ppoż., zbiornikiem retencyjnym wraz z kanalizacją deszczową i...

OŚGK.6220.5.2019.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie i eksploatacji zespołu usługowego z obiektami biurowo-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, zbiornikami na paliwo i budynkami technicznymi...
2020-05-20
OŚGK.6220.8.2020.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Kinetycznej w Dawidach, gm. Raszyn,...
2020-05-11
OŚGK.6220.7.2020.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu dwóch hal magazynowo-biurowych H5, H6 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej, placami...
2020-05-06
OŚGK.6220.6.2020.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną projektowaną na części działki ew. nr 272/2 obręb...
2020-04-30
OŚGK.6220.5.2020.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie poprzez podziemne skablowanie istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV na części działek ewidencyjnych nr 36/2, 37/2, 40/2, 41/2, 42/7, 43/7,...
2020-04-01
OŚGK.6220.4.2020.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2020 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie stacji paliw płynnych PKN Orlen S.A. przy Alei Krakowskiej 69, działka nr ew. 50/1 w m. Sękocin Nowy, gm. Raszyn
2020-03-31
OŚGK.6220.13.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu 43 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym 6 jednolokalowych i 37 dwulokalowych, w zabudowie szeregowej i bliźniaczej, zlokalizowanego we wsi Falenty Nowe,...
2020-03-30
OŚGK.6220.3.2020.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowego z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr...
2020-02-17
OŚGK.6220.2.2020.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie Centrum Dystrybucyjno - Magazynowego Diamond Business Park wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. nr 181/6; 182/4; 183/3; 183/4; 183/8; 184/1;...
2020-02-13
OŚGK.6220.1.2020.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2020 decyzje
inne
Decyzja nr 17/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu magazynowo-usługowego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na części działki nr ew. 40/1 w m....

OŚGK.6220.6.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn - rejon po północnej stronie ul. Warszawskiej
celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon projektowanej drogi ekspresowej S7
celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2020-01-24
UPP.6721.3.2017
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2020 decyzje
inne
Decyzja nr 6/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
„Modernizacja przedsiębiorstwa polegająca na zmianie zdolności produkcyjnej istniejącej linii do produkcji soku, na nieruchomości położonej w m. Falenty Nowe, przy ulicy Róży 5, na...

OŚGK.6220.4.2019.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2020 decyzje
inne
Decyzja nr 4/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zbiornika na ciekły azot na działce nr 45/57 w m. Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.3.2019.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2020 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu magazynowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 46/3, 48/4,...
2019-12-18
OŚGK.6220.2.2019.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2019 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
„Modernizacja przedsiębiorstwa polegająca na zmianie zdolności produkcyjnej istniejącej linii do produkcji soku, na nieruchomości położonej w m. Falenty Nowe, przy ulicy Róży 5, na...

OŚGK.6220.4.2019.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2019 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu magazynowo-usługowego-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach nr ew. 2, 3, 4/1,...
2019-11-19
OŚGK.6220.1.2019.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2019 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie zbiornika na ciekły azot na działce nr 45/57 w m. Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.3.2019.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - działka nr ew. 213/1 Puchały
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - działka nr ew. 213/1 Puchały
2019-11-18
UPP.6733.29.2019.MŁ
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2019 polityki, strategie, plany lub programy
ochrona wód
Projekt dokumentu wyznaczającego aglomerację Raszyn.
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu wyznaczającego aglomerację Raszyn.

OŚGK.272.1.2019.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym, portiernią, zbiornikiem i pompownią ppoż., zbiornikiem retencyjnym wraz z kanalizacją deszczową i...
2019-09-17
OŚGK.6220.5.2019.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.