Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5180
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
59/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
na usunięcie łącznie 6 szt. drzew z działek o nr ewid. 1634/2, 1713, 1522/3 obręb Baborów oraz 361/2 obręb Boguchwałów.

OŚ.613.13.2.2020
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gatunku klon jawor z terenu działki o nr ewid. 269 obręb Głubczyce
2020-05-11
KI.7021.2.14.2020.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Wójta Gminy Branice o wydanie zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa z terenu działki o nr ewid. 61 obręb Posucice
2020-04-21
BG.6131.G.2.2020.MK
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie
8 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 149/2 obręb Braciszów
2020-04-20
KI.7021.2.13.2020.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie
2 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 334/4 obręb Głubczyce
2020-04-08
KI.7021.2.11.2020.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa z terenu działki o nr ewid. 303 obręb Zubrzyce
2020-04-15
KI.7021.2.12.2020.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
46 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 431/3 obręb Debrzyca

OŚ.613.14.1.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Kietrza o wydanie zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 306 obręb Rozumice, 1 szt. drzewa gat. wierzba biała z terenu działki o nr ewid. 240 obręb Kietrz, 2 szt. drzew gat. wierzba...
2020-04-01
WOR.6131.3.3.2020.KG
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego umarzająca naliczoną opłatę za usunięcie
9 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 704 obręb Głubczyce

OŚ.613.95.2.2014.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego zobowiązująca Dyrektora Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Głubczycach do ponownego wykonania
nasadzeń zastępczych w ilości min. 2 szt. drzew na terenie działki o nr ewid. 274/64 obręb Głubczyce

OŚ.613.49.1.2015.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
2 szt. drzew gat. orzech włoski z terenu działki o nr ewid. 431/1 obręb Debrzyca

OŚ.613.12.1.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
16 szt. drzew z terenu działek o nr ewid. 278, 280/4, 299 oraz 304 obręb Głubczyce

OŚ.613.11.2.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Kietrza o wydanie zezwolenia na usunięcie
4 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 410/2 obręb Rozumice
2020-03-13
WBK.7021.12.2020.AC
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Kietrza o wydanie zezwolenia na usunięcie
4 szt. drzew gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 2451/1 obręb Kietrz, 4 szt. drzew gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 2451/2 obręb Kietrz, 2 szt. drzew rodzaju...
2020-03-19
WOR.6131.3.2.2020.KG
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Kietrza o wydanie zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły z terenu działki o nr ewid. 354 obręb Ściborzyce Wielkie, 14 szt. drzew gat. topola mieszańcowa oraz 2 szt. drzew gat. jesion wyniosły z terenu działki o...
2020-03-18
WOR.6131.3.1.2020.KG
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
4 szt. drzew gat. klon jawor rosnących na działkach o nr ewid. 879/3, 879/5 oraz 879/6 obręb Nowy Rożnów
2020-03-24
KI.7021.2.9.2020.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Gminy Baborów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
22 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 532 obręb Baborów
2020-03-27
AOS.6131.24.2020
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2020 decyzje
ochrona wód
decyzja
zatwierdzenie Projektu robót geologicznych na wykonanie studni wierconej nr 1 z utworów trzeciorzędowych na potrzeby podlewania gospodarstwa rolnego w miejscowości Rozumice

OŚ.6530.1.2020
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Projekt robót geologicznych na wykonanie studni wierconej nr 1 z utworów trzeciorzędowych na potrzeby podlewania gospodarstwa rolnego w miejscowości Rozumice
wykonanie odwiertu geologicznego o przewidywanej głębokości 90,0 m - celem ujęcia wód podziemnych
2020-02-24
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
12 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 205/66 obręb Głubczyce

OŚ.613.9.1.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego zezwalająca Burmistrzowi Głubczyc na usunięcie
2 szt. drzew gat. żywotnik zachodni z terenu działki o nr ewid. 866/4 obręb Głubczyce

OŚ.613.8.1.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach ul. Nakielska 3, 42-600 Tarnowskie Góry
o wydanie zezwolenia na usunięcie 114 szt. drzew z terenów działek 562, 559 i 1418 obręb Tłustomosty, 234/189 obręb Dzielów oraz 1445/5 obręb Baborów
2020-03-09
IZSGd-4415-12/2020
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek zarządcy działki o nr ewid. 736/2 będącej własnością Gminy Głubczyce
o usunięcie 5 szt. drzew
2020-03-03
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Gminy Baborów o wydanie zezwolenia
na usunięcie 8 szt. drzew z terenu działek o nr ewid. 824/8, 487/3, 1309/3, 1940 obręb Baborów oraz 200/7 obręb Czerwonków
2020-03-02
AOS.6131.17.2020
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2020 decyzje
ochrona wód
decyzja zatwierdzająca "Dodatek do zasobowej dokumentacji hydrogeologicznej"
zatwierdzenie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającego wydajność eksploatacyjną zastępczego otworu studziennego nr 1a ujęcia ujmującego wodę podziemną z utworów...

OŚ.6531.1.2020
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Dodatek do zasobowej dokumentacji hydrogeologicznej
dokumentacja ustalająca wydajność eksploatacyjną zastępczego otworu studziennego nr 1a ujęcia ujmującego wodę podziemną z utworów czwarorzędowych wodociągu grupowego "Sucha...
2020-01-31
OŚ.6531.1.2020
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
14 szt. drzew gat. topola mieszańcowa z terenu działki o nr ewid. 139 obręb Chomiąża

OŚ.613.5.1.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
25 szt. drzew gat. topola mieszańcowa, 12 szt. drzew gat. klon jawor, 7 szt. drzew gat. lipa drobnolistna, 1 szt. drzewa gat. czereśnia ptasia oraz 1 szt. drzewa gat. grusza pospolita z terenu...
2020-02-24
KI.7021.2.8.2020.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Gminy Baborów w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 1634/2 obręb Baborów, 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity oraz 1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata z terenu działki o nr...
2020-02-21
AOS.6131.15.2020
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie
2 szt. drzew gat. orzech włoski z terenu działki o nr ewid. 431/1 obręb Debrzyca
2020-02-21
KI.7021.2.7.2020.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.