Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5168
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
127/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie Potoku Rozumickiego napowietrzaną ziemną telekomunikacyjną linią linią kablową
ATEM-Polska Sp. z o.o., ul. Koszyka 11, 45-240 Opole
2010-11-30
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2011 decyzje
inne
Pozwolenie wodnoprawne na zwrotny pobór wody powierzchniowej z rzeki Opawy z istniejącego piętrzenia jazem stałym Bliszczyce w km 66+475 jej biegu poprzez kanał Młynówka- o łącznej...
Panu Władysławowi i Aleksandrowi Brzozowskiemu, zam. Bliszczyce 81, 48-140 Branice
2011-01-21
OŚ 6223/33/2010
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego przedłużenie ważności Małej Elektrowni Wodnej w Bliszczycach
Władysławowi i Aleksandrowi Brzozowskim, Bliszczyce 81, 48-140 Branice
2010-12-22
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2011 decyzje
inne
Pozwolenie wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconych Nr 1 i 2 dla potrzeb wodociągu w miejscowości raków
Gminie Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów w imieniu, której działa Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
2010-12-20
OŚ 6223/32/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o udzielenie pozwolenia wonoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujętych za pomocą studni wierconych Nr 1 i Nr 2 w ramach ujęcia wody w miejscowości Raków
Zakładom Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów
2010-12-01
L.dz. WW/1629/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2011 decyzje
inne
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczonych w mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Raków istniejącym wylotem do rzeki...
Gminie Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów w imieniu, której działa Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
2010-12-20
OŚ 6223/31/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Psiny w km 27+100 poprzez istniejący wylot ścieków bytowo- gospodarczych po ich oczyszczeniu na mechaniczno- biologicznej...
Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów działającego w mieniu Gminy Baborów
2010-12-01
L.dz.WW/1630/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2011 decyzje
inne
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconych Nr 2, 3z, 4 i 5 dla potrzeb wodociągu w miejscowości Baborów
udzielone Gminie Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów w imieniu, której działa Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
2010-12-20
OŚ 6223/30/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wódz podziemnych z utworów czwartorzędowych ujętych za pomocą studni wierconych Nr 2, Nr 3Z, Nr 4 i nr 5 w ramach ujęcia wody w...
Zakładom Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów działającego w imieniu Gminy Baborów
2010-12-01
L.dz.WW/1628/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2011 decyzje
inne
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych zebranych przez system kanalizacji deszczowej z terenu Zakładu istniejącym wylotem do rzeki Psiny w km 43+000
Zakładowi "Toska" Sp. z o.o., ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce
2010-12-15
OŚ 6223/29/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z terenu Zakładu "Toska" Sp. z o.o. w Głubczycach
dla Zakładu "Toska" ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce
2010-11-25
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2011 decyzje
inne
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni kopano-wierconej Nr I (zastępczej), studni kopano-wierconej Nr Ia i studni wierconej Nr III dla...
Zakładom Piwowarskim "Głubczyce" S.A., ul. I Armii Wojska Polskiego 16-18, 48-100 Głubczyce
2010-12-10
oŚ 6223/28/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla Zakładu Nr 7 (Browar) przy ul. Wodnej 4 w Głubczycach na okres 20 lat
Zakładom Piwowarskim "Głubczyce" S.A., ul. I Armii WP 16-18, 48-100 Głubczyce
2010-11-23
L.dz.TM 85/10
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2011 decyzje
inne
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni kopano- wierconych Nr I i II dla potrzeb socjalno- bytowych i produkcyjnych Słodowni Nr 1 w...
Zakładom Piwowarskim "Głubczyce" S.A., ul. I Armii Wojska Polskiego 16-18, 48-100 Głubczyce
2010-12-10
OŚ 6223/27/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla Zakładu Nr 1 (Słodownia) przy ul. I Armii WP 16-18 w Głubczycach na okres 20 lat
Zakładom Piwowarskim "Głubczyce" S.A., ul. I Armii WP 16-18, 48-100 Głubczyce
2010-11-23
L.dz. TM 84/10
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2011 decyzje
inne
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconych Nr 1 i 2 ujęcia "Basen" w Głubczycach
Głubczyckim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o., ul Powstańców 2, 48-100 Głubczyce
2010-12-10
OŚ 6223/26/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla ujęcia wody - basen kąpielowy
dla Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Powstańców 2, 48-100 Głubczyce
2010-11-19
DT/1355/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2011 decyzje
inne
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconych Nr 1, 3 i 4 dla potrzeb wodociągu grupowego w Tłustomostach
Gminie Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów w imieniu, której działa Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
2010-12-10
OŚ 6223/25/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujętych za pomocą studni wierconych Nr 1, 3 i 4 w ramach ujęcia wody w miejscowości...
dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów działający w imieniu Gminy Baborów
2010-11-17
L.dz.WW/1547/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2011 decyzje
inne
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni Nr 2 i 3 dla potrzeb wodociągu grupowego zaopatrującego w wodę miejscowość Szczyty
Gminie Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów w imieniu, której działa Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
2010-12-08
OŚ 6223/24/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujętych za pomocą studni Nr 2 i Nr 3 w ramach ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości...
dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów działający w imieniu Gminy Baborów
2010-11-17
L.dz.WW/1546/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2011 decyzje
inne
Pozwolenienie wodnoprawne na: - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconych Nr 1 i 2 dla potrzeb wodociągu grupowego Sucha Psina - odprowadzanie popłuczyn ze...
Gminie Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów w imieniu, której działa Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
2010-12-09
OŚ 6223/23/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujętych za pomocą studni wierconych Nr 1 Nr 2 dla potrzeb wodociągu grupowego Sucha Psina -...
dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów działający w imieniu Gminy Baborów
2010-11-17
L.dz.44/1545/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2011 decyzje
inne
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni kopanej Nr 1 dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Księże Pole
Gminie Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów w imieniu, której działa Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
2010-12-10
OŚ 6223/22/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujętych za pomocą studni kopanej Nr 1b w ramach ujęcia wody w miejscowości Księże Pole
dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów działający w imieniu Gminy Baborów
2010-11-17
WW/1544/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2011 decyzje
inne
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujętych za pomocą studni wierconej Nr 3 (podstawowej) oraz studni wierconych Nr 1 i Nr 2 (awaryjna) w ramach ujęcia...
dla Gminie Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów w imieniu, której działa Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
2010-12-09
OŚ 6223/21/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujętych za pomocą studni wierconej Nr 3 stanowiącej studnię podstawową oraz studni...
dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów działającego w imieniu Gminy Baborów
2010-11-17
WW/1543/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2011 decyzje
inne
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconych Nr 1, NR 2 (podstawowej) i Nr 3 (awaryjnej) dla potrzeb wodociągu wiejskiego w...
dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach, ul. Plac Wolności 1, 48-140 Branice
2010-12-09
OŚ 6223/20/2010
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni Nr 1, 2 (podstawowej) i 3 (awaryjnej) dla potrzeb wodociągu wiejskiego w...
dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach, ul. Plac Wolności 1, 48-140 Branice
2010-11-16
7033/l/65/2010
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2011 decyzje
inne
Pozwolenie wodnoprawne na pobvór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni kopanych Nr 1, 2, 3, 4 i 5 dla potrzeb wodociągu komunalnego w Rozumicach, gm. Kietrz
dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "HYDROKAN" Sp. z o.o., ul. Taugutta 15, 48-130 Kietrz
2010-11-26
OŚ 6223/19/2010
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.