Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5180
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
29/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania zezwolenia
na usunięcie 4 szt. drzew z terenu działek o numerach ewid. 426/35, 429/79 oraz 292/37 obręb Głubczyce

OŚ.613.4.1.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania zezwolenia
o usunięcie 1 szt. drzewa z terenu działki o nr ewid. 866/4 obręb Głubczyce

OŚ.613.3.1.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc o usunięcie 9 szt. drzew
z terenu działki o nr ewid. 318/9 obręb Głubczyce
2020-02-03
KI.7021.2.5.2020.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa
z terenu działki o nr ewid. 313/59 obręb Głubczyce

OŚ.613.2.1.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego zezwalająca na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 272/65 obręb Głubczyce

OŚ.613.88.1.2019.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc o usunięcie 16 szt. drzew
z terenu działek o nr ewid. 278, 280/4, 299 oraz 304 obręb Głubczyce
2020-02-11
KI.7021.2.6.2020.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego
zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 1036 obręb Dzierżysław

OŚ.613.82.4.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc
o usunięcie 2 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 866/4 obręb Głubczyce
2020-02-03
KI.7021.2.3.2020.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc
o usunięcie 12 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 205/66 obręb Głubczyce
2020-02-03
KI.7021.2.4.2020.KW
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego
zezwalająca na usunięcie 7 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 866/4 obręb Głubczyce

OŚ.613.86.1.2019.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego
zezwalająca na usunięcie 25 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 271 obręb Klisino

OŚ.613.87.1.2019.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego
zezwalająca na usunięcie 26 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 245 obręb Ściborzyce Wielkie

OŚ.613.1.1.2020
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego
zmieniająca termin usunięcia drzew z terenu działki o nr ewid. 243 obręb Lewice

OŚ.613.35.2017.2018.2020
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego
zmieniająca termin usunięcia drzew z terenu działek o nr ewid. 495/1 oraz 642 obręb Nasiedle

OŚ.613.69.4.2019.2020
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego
zmieniająca, na wniosek strony, termin usunięcia drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych.

OŚ.613.39.2017.2018.2020
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2020 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ZUBRZYCE 3

KI.6220.9.2018.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę
Budowa zbiornika na RSM o pojemności 1569m3
2019-05-21
AB.6740.1.47.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2020 postanowienia
inne
Postanowienie zawieszenie postępowania
Budowa elektrowni słonecznej w Pietrowicach

KI.6220.18.2019.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Burmistrzowi Kietrza na usunięcie
10 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 302 obręb Ściborzyce Wielkie

OŚ.613.82.2.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2020 inne dokumenty
inne
Karta informacyjna przedsięwzięcia
Modernizacja stawu hodowlanego w Zubrzycach
2020-04-15
KI.6220.3.2020.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc
o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew gat. topola mieszańcowa z terenu działki o nr ewid. 139 obręb Chomiąża
2020-01-20
KI.7021.2.2.2020.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2020 inne wnioski
inne
Uzupełnienie wniosku
Modernizacja stawu hodowlanego w Zubrzycach
2020-04-15
KI.6220.3.2020.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc nr KI.7021.2.1.2020.KW z dnia 14 stycznia 2020 r. o wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie: 1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły z terenu działki o nr ewid. 429/79 obręb Głubczyce, 1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły z terenu działki o nr...
2020-01-15
KI.7021.2.1.2020.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2020 inne dokumenty
inne
Karta informacyjna przedsięwzięcia
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1213O Klisino -Pomorzowiczki
2020-04-07
KI.6220.5.2020.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z ternu działki nr 866/4 w Głubczycach
2020-01-13
KI.7021.2.60.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek dec. środowiskowa
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1213O Klisino -Pomorzowiczki
2020-04-07
KI.6220.5.2020.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z ternu działki nr 313/59
2020-01-13
KI.7021.2.59.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2020 inne raporty
inne
Uzupełnienie raportu
Budowa silosowego magazynu zbóż w Gołuszowiach
2020-03-11
KI.6220.5.2019.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca Burmistrzowi Głubczyc należności za usunięcie drzewa
z ternu działki nr 667/60 w Głubczycach
2019-12-20
OŚ.613.77.2.2014.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2020 inne dokumenty
inne
Karta informacyjna przedsięwzięcia
Modernizacja stawu hodowlanego w Zubrzycach
2020-03-02
KI.6220.3.2020
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.