Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5180
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
7/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca Burmistrzowi Głubczyc należności za usunięcie drzewa
z terenu działki nr 420/1 w Bogdanowicach
2019-12-20
OS.613.85.2.2014.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek dec. środowiskowa
Modernizacja stawu hodowlanego w Zubrzycach
2020-03-02
KI.6220.3.2020.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca Pani Annie Bednarz opłatę za usunięcie drzew
z etrenu działki nr 205/63 w Głubczycach;
2019-12-12
OS.613.97.2.2024.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2020 inne raporty
inne
Uzupełnienie raportu
Budowa silosowego magazynu zbóż w Gołuszowiach
2020-02-05
KI.6220.5.2019.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Kietrza o wydanie zezwolenia
z działki nr 245 w Ściborzycach Wielkich
2019-12-30
WOR.6131.3.44.2019.KG
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2020 postanowienia
inne
Postanowienie - obowiązek przeprowadzenia oceny
Budowa elektrowni słonecznej w Pietrowicach

KI.6220.18.11.2019.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Kietrza na usunięcie drzew
z terenu działki nr 129 w Nasiedlu
2020-01-12
OS.613.83.1.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2020 postanowienia
inne
Postanowienie - zawieszenie postępowania
Budowa elektrowni słonecznej Dobieszów

KI.6220.16.12.2019.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Kietrza o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 129 w Nasiedlu
2019-12-04
WOR.6131.3.41.2019.KG
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2020 postanowienia
inne
Postanowienie - ocena oddziaływania na środowisko
Budowa elektrowni słonecznej Dobieszów

KI.6220.16.10.2019.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja wygaszająca RSP w Chróścielowie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Nr OŚ.6233.1.2017.2019 z dnia 12.12.2019r.
2019-12-12
OS.6233.1.2017.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2020 inne raporty
inne
Karta informacyjna przedsięwzięcia
Budowa wiaty magazynowej na terenie zakładu produkcyjnego firmy "GALMET Sp. z o.o." Sp.k.
2020-01-08
KI.6220.1.2020.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek RSP w Chróścielowie o wygaszenie decyzji nr OŚ.6233.1.2017 z dnia 03.02.2017r.
udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów
2019-11-27
l.dz.1/11/2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek - decyzja środowiskowa
Budowa wiaty magazynowej na terenie zakładu produkcyjnego firmy "GALMET Sp. z o.o." Sp.k.
2020-01-08
KI.6220.1.2020.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
221/2019 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o zmianę terminu usunięcia drzew
z terenu działki o nr ewid. 243 obręb Lewice
2019-12-24
BG.6131.11.2019.MK
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
220/2019 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Kietrza
o zmianę terminu usunięcia drzew z terenu działek o nr ewid. 495/1 oraz 642 obręb Nasiedle
2019-12-24
WOR.6131.3.43.2019.KG
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
219/2019 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o zmianę terminu usunięcia drzew i krzewów
z terenu działki 130/2 obręb Branice, ustalonego w decyzji OŚ.613.39.2017 z dnia 14.05.2017 r. zmienioną decyzją nr OŚ.613.39.2017.2018 z dnia 09.04.2018 r.
2019-12-24
BG.6131.10.2019.MK
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie
3 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 272/65 obręb Głubczyce
2019-12-17
KI.7021.2.56.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew
z terenu działki o nr ewid. 866/4 obręb Głubczyce
2019-12-13
KI.7021.2.57.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
216/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Głubczyc na usunięcie 25 szt. drzew
z terenu działki o nr ewid. 271 obręb Klisino
2019-12-13
KI.7021.2.58.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzew
z terenu działki nr 24/4 w m.Opawica
2019-11-19
OŚ.613.78.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 217/75 w Głubczycach
2019-11-21
OŚ.613.79.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
213/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 270/11 w Głubczycach
2019-11-27
OŚ.613.81.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
212/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie 2 drzew
z terenu działki nr 701/13 w Głubczycach
2019-11-28
OŚ.613.77.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
211/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na warunkowe usunięcie drzew
z terenu działki nr 152 w m. Królowe
2019-11-27
OŚ.613.80.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
210/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 152 w m. Królowe
2019-11-12
KI.7021.2.55.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
209/2019 decyzje
ochrona kopalin
decyzja dla Pani Marty Schie zatwierdzająca dokumentację geologiczno- inżynierską
określającej warunki geologiczno- inżynierskie podłoża budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na parceli nr 386/1 położonej w Ściborzycach Wielkich
2019-12-04
OS.6541.4.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2019 inne wnioski
ochrona kopalin
wniosek P. Marty Schie o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
określającej warunki geologiczno- inżynierskie podłoża budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na parceli nr 386/1 położonej w Ściborzycach Wielkich
2019-11-26
OŚ.6541.4.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
207/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 270/11 w Głubczycach
2019-11-12
KI.7021.2.54.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
206/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 701/13 w Głubczycach
2019-10-31
KI.7021.2.52.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.