Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1397
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
35/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego na działkach nr ew. 198, 199 i 200 przy ul. Sokołowskiej w m. Puchały, gm. Raszyn.
2017-08-09
OŚGK.6220.27.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie węzła betoniarskiego na działce nr ew. 82/23 przy ul. Sokołowskiej w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.
2017-07-21
OŚGK.6220.26.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2017 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie stacji paliw oraz myjni samochodowej na działkach nr ew. 82/27 i 82/29 w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.62.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2017 postanowienia
inne
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali z przeznaczeniem na działalność hurtową na działkach nr ew. 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 55/3, 60/16, 59/9, 58/6, 57/6, 55/19, 55/20, 53/6, 52/6, 51/11, 50/8, 49/11,...

OŚGK.6220.4.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie Centrum Dystrybucyjno – Magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. ew. 181/6, 182/4, 183/4, 183/3, 183/8, 184/1, 184/2, 185 i 186 we wsi...
2017-07-07
OŚGK.6220.24.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. studni ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych na działce nr ew. 60/1 w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.
2017-07-06
OŚGK.6220.21.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2017 decyzje
inne
Decyzja odmawiająca uzgodnienia warunków środowiskowych dla FORECO sp.z o.o w Raszynie ul. Szkolna 9 05-090 Raszyn dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu...
Decyzja środowiskowa

GK.ROŚ.6220.7.2015.2016.MR
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2017 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2017 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2017 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon Al. Krakowskiej
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2017 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Kmicica
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2017 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar IV
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2017 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym na działkach ew. nr 98/4, 98/5, 99/4, 99/5, 100/4, 100/5, 101/4, 101/5, 102/4 i 102/5 w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.
2017-06-07
OŚGK.6220.3.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2017 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Grudzi i ul. Willowej
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2017 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położoncyh we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - obszar I
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie drukarni offsetowej z budynkiem biurowo-socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/12 obr. Sękocin Nowy, gm. Raszyn.
2017-05-26
OŚGK.6220.15.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2017 decyzje
inne
Decyzja nr 67/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali z przeznaczeniem na działalność hurtową bez sprzedaży detalicznej wraz z zapleczem biurowo – administracyjnym na działkach o nr ew. 159/1, 70/1, 72/1, 169/1 i...

OŚGK.6220.13.2015.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2017 decyzje
inne
Decyzja nr 62/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie drogi w ciągu ulicy Miklaszewskiego na odcinku od ulicy Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ulicy Długiej w Ładach, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.53.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego tj. studni ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych na działce nr ew. 60/1 w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.
2017-04-03
OŚGK.6220.10.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2017 postanowienia
inne
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym na działkach ew. nr 98/4, 98/5, 99/4, 99/5, 100/4, 100/5, 101/4, 101/5, 102/4 i 102/5 w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.3.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2017 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie drogi w ciągu ulicy Miklaszewskiego na odcinku od ulicy Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ulicy Długiej w Ładach, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.53.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2017 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn - rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej -...
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn - rejon ul. Poniatowskiego
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - Obszar II
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2017 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - Obszar I
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2017 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn - rejon Południowej Obwodnicy Warszawy
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2017 decyzje
inne
Decyzja nr 22/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hal z przeznaczeniem na działalność hurtową bez sprzedaży detalicznej z tow. infrastrukturą na działkach nr 60/1 i 62/1 we wsi Wypędy, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.32.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali z przeznaczeniem na działalność hurtową na działkach nr ew. 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 47/2, 49/2, 50/2, 51/6, 52/2, 53/2, 55/3, 55/4, 55/14, 57/2, 58/2, 59/5, 60/9...
2017-02-06
OŚGK.6220.4.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym na działkach ew. nr 98/3, 99/3, 100/3, 101/3 i 102/3 w miejscowości Wypędy, gmina Raszyn.
2017-01-25
OŚGK.6220.3.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange - „Sękocin” Nr 81904 na działce nr ew. 306 w m. Sękocin Stary, gm. Raszyn.
2016-12-13
OŚGK.6220.55.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.