Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5045
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
90/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
pismo Burmistrza Głubczyc przekazujące wniosek Pani Dyrektor Przedszkola nr 3 w Głubczycach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 313/2 w Głubczycach
2019-05-20
KI.7021.1.31.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 211/6 (drogi) w Zawiszycach
2019-05-17
KI.7021.2.29.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 438/2 w Krzyżowicach
2019-05-17
KI.7021.2.28.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 436/2 w Krzyżowicach
2019-05-17
KI.7021.2.27.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Dyrektora Przedszkola nr 3 w Głubczycach
na usunięcie drzewa z terenu działki nr 313/2 w Głubczycach
2019-04-30
OŚ.613.32.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
pismo Burmistrza Głubczyc przekazujące wniosek Dyrektora Przedszkola nr 3 w Głubczycach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki 313/2 w Głubczycach
2019-04-16
KI.7021.1.25.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie 30szt. drzew
z terenu działki nr 72/2 w Nowej Wsi Głubczyckiej
2019-04-30
OS.613.33.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu dz. nr 72/2 w Nowej Wsi Głubczyckiej
2019-04-18
KI.7021.2.23.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzewa gat. jesion wyniosły
z terenu działki nr 378/3 w Bogdanowicach
2019-05-07
OŚ.613.31.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 378/3 w Bogdanowicach
2019-04-16
KI.7021.2.9.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek firmy Quintessens Polska Sp. z o.o. ul. Okrzei 21 w Kietrzu o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
powstających podczas produkcji podłóg drewnianych
2019-04-19
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Wójta Gminy Branice na usunięcie drzew
z terenu działki nr 215/113 w Turkowie
2019-04-12
OŚ.613.6.1.2019
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 866/4 w Głubczycach
2019-04-12
OŚ>613.20.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 618 w Lisięcicach
2019-03-26
KI.7021.2.16.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzew
z terenu działki nr 866/4 w Głubczycach
2019-04-16
OŚ.613.21.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 866/4 w Głubczycach
2019-03-26
KI.7021.2.17.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Kietrza na usunięcie drzew i krzewów
z terenu działek nr 209/2 i 23/1 w Ściborzycach Wielkich oraz 260 w Nasiedlu
2019-04-16
OŚ.613.22.1.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Kietrza o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
z terenu działek nr 209/2 i 23/1 w Ściborzycach Wielkich oraz 260 w Nasiedlu
2019-03-28
WOR.6131.3.13.2019.KG
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
odmowa wydania Burmistrzowie Głubczyc zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 294/21 w Głubczycach
2019-04-24
OŚ.613.23.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 294/21 w Głubczycach
2019-04-02
KI.7021.2.18.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania dla Burmistrza Głubczyc zezwolenia na usunięcie krzewów
z terenu działki nr 758/1 w Głubczycach
2019-04-24
OŚ.613.25.2.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 785/1 w Głubczycach
2019-03-20
KI.7021.2.12.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie krzewów
z terenu działki nr 144 w Biernatowie, 378 w Kietlicach i 127 w Królowej
2019-04-25
OŚ.613.24.2.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
z terenu działki nr 144 w Biernatowie, 378 w Kietlicach i 127 w Królowej
2019-03-20
KI.7021.2.14.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
pismo Burmistrza Głubczyc przekazujące wniosek Kierownika Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 286/13 w Głubczycach
2019-05-08
KI.7021.1.28.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Dyrektora Zarządu Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach na usunięcie drzew
z terenu działki nr 736/2 w Głubczycach
2019-05-07
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Dyrektora Przedszkola nr 3 w Głubczycach na warunkowe usunięcie drzew
z terenu działki nr 313/2 w Głubczycach
2019-04-23
OŚ.613.26.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
pismo Burmistrza Głubczyc przekazujące wniosek Dy retora Przedszkola nr 3 w Głubczycach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 313/2 w Głubczycach
2019-04-02
KI.7021.1.19.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzew
z terenu działki nr 866/4 w Głubczycach
2019-04-25
OŚ.613.27.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 866/4 w Głubczycach
2019-04-04
KI.7021.2.19.2019.KW
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.