Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5180
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
205/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 217/75 w Głubczycach
2019-10-31
KI.7021.2.53.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
204/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 24/2 w m. Opawica
2019-10-29
KI.7021.2.51.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
203/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Kietrza o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 302 w Ściborzycach Wielkich oraz nr 1036 i nr 860/1 w Dzierżysławiu
2019-11-25
WOR.6131.3.39.2019.KG
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
202/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie 22 szt. drzew
z terenu działki nr 1754 w Lisięcicach
2019-10-22
OS.613.76.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
201/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzew
z terenu działki nr 815 w Zubrzycach
2019-10-23
OŚ.613.75.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzew
z terenu działki nr 467 i 471/8 w Głubczycach
2019-10-29
OŚ.613.71.2.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach na usunięcie drzew
z terenu działki nr 1/81 w Gołuszowicach
2019-10-18
OŚ.613.74.2.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca Burmistrzowi Kietrza na usunięcie drzew
z ternu działki nr 1655 w Kietrzu i 122 w Kozłówkach
2019-09-27
OŚ.613.69.2.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja dla Burmistrza Kietrza zezwalająca na warunkowe usunięcie drzew
z terenu działki nr 495/1 i 642 w Nasiedlu
2019-10-18
OŚ.613.4.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2019 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Głubczyckiego Nr OŚ.6220.2.2014 z dnia 1.07.2014r. udzielającej Mleczarni "Turek" Sp. z o.o. - Zakład w Głubczycach ul. Raciborska 36 pozwolenia na...
- zmiana prowadzącego instalację na: Okręgową Spółdzielnię Mleczarska w Bieruniu
2019-11-04
OŚ.6220.2.2014.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2019 decyzje
ochrona kopalin
decyzja zatwierdzająca projekt dla Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie
pn: "Projekt prac geologicznych na wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 1a ujmującego wodę z utworów czwartorzędowych dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego "Sucha...
2019-11-05
OŚ.6530.4.2019
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona kopalin
wniosek Zakładu Usług komunalnych w Baborowie o zatwierdzenie projektu
"Projekt prac geologicznych na wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 1a ujmującego wodę z utowrów czwartorzędowych dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego "Sucha...
2019-10-18
L.dz.WW/2507/2019
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2019 decyzje
inne
Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę
Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 292/2018 z dnia 13.11.2018, zmiana decyzji zmieniającej nr 54/2019 z dnia 26.02.2019 oraz zmiana decyzji zmieniającej nr 142/2019 z dnia 21.06.2019 -...
2019-11-06
AB.6740.3.43.2019
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
192/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę
Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 292/2018 z dnia 13.11.2018, zmiana decyzji zmieniającej nr 54/2019 z dnia 26.02.2019 oraz zmiana decyzji zmieniającej nr 142/2019 z dnia 21.06.2019 -...
2019-09-24
AB.6740.3.43.2019
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca Burmistrzowi Głubczyc opłatę za usunięcie drzew z terenu działki nr 110/3 w Głubczycach
ustaloną w decyzji Starosty Głubczyckiego nr OŚ.613.44.2014 z dnia 26.05.2014r.
2019-10-09
OŚ.613.44.1.2014.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 157 w Pietrowicach
2019-10-04
OŚ.613.66.2.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 866/4 w Głubczycach
2019-10-04
OŚ.613.73.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzew
z terenu działki nr 1686 w Lisięcicach
2019-10-02
OŚ.613.72.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 815 w Zubrzycach
2019-10-27
KI.7021.2.49.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 1754 w Lisięcicach
2019-10-02
KI.7021.2.50.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc przekazujący wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Nowe Gołuszowice o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew
na terenie działki nr 1/81 w Gołuszowicach
2019-09-20
KI.7021.1.48.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2019 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja wygaszająca zezwolenie na przetwarzanie odpadów dla Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o.
nr OŚ.6233.5.2017 z dnia 14.08.2017r.
2019-10-21
OŚ.6233.5.2017.2018.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja wygaszająca pozwolenie na pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z odzyskiem odpadów dla RSP w Chróścielowie
Nr OŚ.6220.2.2012.2019 z dnia 21.10.2019r.
2019-10-21
OŚ.6220.2.2012.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja Wygaszająca pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z odzyskiem odpadów dla RSP w Sułkowie
nr OŚ.6220.1.2012 z dnia 15.06.2012r.
2019-10-21
OŚ.6220.1.2012.2019
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
181/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
wygaszenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla RSP w Sułkowie
nr OŚ.6233.7.2016 z dnia 16.06.2016r.
2019-10-21
OŚ.6233.7.2016.2019
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek OSM Bieruń o przeniesienie praw i obowiązków z decyzji
Nr OŚ.6220.2.2014 z dnia 1.07.2014r.
2019-10-14
l.dz.6173/2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
179/2019 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
wniosek RSP w Sułkowie o wygaszenie decyzji udzielającej pozwolenie na wytwarzanie odpadów
nr OŚ.6220.1.2012
2019-10-01
l.dz. 625/2019
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
178/2019 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
wniosek RSP w Chróścielowie o wygaszenie decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów
nr OS.6220.2.2012
2019-10-02
l.dz.1/09/2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2019 inne wnioski
ochrona powietrza
wniosek FHU MARPOL Mirosław Dąbrowski o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów
OŚ.6223.16.2013
2019-10-04
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2019 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
wniosek Kombinatu Rolnego Kietrz SP. z o.o. o wygaszenie decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów
Nr OŚ.6233.5.2017
2019-10-04
l.dz. 38/2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.