Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1397
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
6/2017 decyzje
inne
Decyzja nr 16/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali z przeznaczeniem na działalność hurtową na działkach nr 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 47/2, 49/2, 50/2, 51/6, 52/2, 53/2, 55/14, 57/2, 58/2, 59/5, 60/9, 61/2 we wsi...

OŚGK.6220.39.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2017 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn 01 - rejon Południowej Obwodnicy Warszawy
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2017 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Grudzi i ul. Willowej
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2017 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Długiej
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie stacji paliw oraz myjni samochodowej na działkach nr ew. 82/27 i 82/29 w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.
2016-12-29
OŚGK.6220.62.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 120/10, 120/13, 120/16, 121/6, 122/2, 123, 127, 128/3, 130/1, 130/2, 131, 143 przy ul. Złote...
2016-12-28
OŚGK.6220.61.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2016 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali z przeznaczeniem na działalność hurtową na działkach nr 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 47/2, 49/2, 50/2, 51/6, 52/2, 53/2, 55/14, 57/2, 58/2, 59/5, 60/9, 61/2 we wsi...

OŚGK.6220.39.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2016 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01.
2016-12-12
OŚGK.6220.16.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2016 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie hal z przeznaczeniem na działalność hurtową bez sprzedaży detalicznej z tow. infrastrukturą na działkach nr 60/1 i 62/1 we wsi Wypędy, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.32.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie drogi w ciągu ulicy Miklaszewskiego na odcinku od ulicy Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ulicy Długiej w Ładach, gm. Raszyn.
2016-11-28
OŚGK.6220.53.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2016 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn - rejon ul. Poniatowskiego
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2016 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Długiej
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2016 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Starzyńskiego i ul....
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2016 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - Obszar III
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hal z przeznaczeniem na działalność hurtową na działkach nr ew. 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 47/2, 49/2, 50/2, 51/6, 52/2, 53/2, 55/3, 55/4, 55/14, 57/2, 58/2, 59/5, 60/9,...
2016-11-22
OŚGK.6220.52.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej w m. Sękocin Nowy, gm. Raszyn.
2016-11-15
OŚGK.6220.50.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Poniatowskiego w m. Janki, gm. Raszyn.
2016-11-15
OŚGK.6220.49.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Niedźwiadka i Jagodowej w m. Słomin, gm. Raszyn.
2016-11-15
OŚGK.6220.48.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej w sięgaczu ul. Stawowej w m. Nowe Grocholice, gm. Raszyn.
2016-11-15
OŚGK.6220.47.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Jabłoniowej w m. Falenty Nowe, gm. Raszyn.
2016-11-15
OŚGK.6220.46.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Olszynkowej w m. Podolszyn Nowy, gm. Raszyn.
2016-11-15
OŚGK.6220.45.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Szafirowej i Bursztynowej w m. Podolszyn Nowy, gm. Raszyn.
2016-11-15
OŚGK.6220.44.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kubusia Puchatka i Kwiatów Leśnych w m. Laszczki, gm. Raszyn.
2016-11-15
OŚGK.6220.43.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2016 postanowienia
inne
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu budynków: usługowo-biurowego oraz magazynowo-produkcyjnego wraz z konieczną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/10 obręb Wypędy, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.40.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2016 decyzje
inne
Decyzja nr 435/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Rybie, Łady, Laszczki, Nowe Grocholice, Raszyn, Słomin, Sękocin Las, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.17.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn na dz nr ew. 1044/26, 1236/2 obręb Raszyn 01, gm. Raszyn.
2016-10-20
OŚGK.6220.42.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie drogi w ciągu ulicy Miklaszewskiego na odcinku od ulicy Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ulicy Długiej w Ładach, gm. Raszyn.
2016-10-17
OŚGK.6220.41.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2016 decyzje
inne
Decyzja nr 426/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ew. nr 1044/26, 1236/2 obręb Raszyn 01 oraz 1/6, 911, 45/5, 146 obręb Raszyn 02.

OŚGK.6220.25.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2016 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI DAWIDY BANKOWE W GMINIE RASZYN - REJON UL. WARSZAWSKIEJ
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2016 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI WYPĘDY W GMINIE RASZYN - OBSZAR I
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.