Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5180
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
175/2019 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
wniosek ZHU AGAR USŁUGI TRANSPORTOWE Monika Grzegorzak o zmianę zezwolenia na zbierania odpadów
nr OŚ.6233.6.2016
2019-07-19
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2019 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
wniosek FHU PODSTAWKA Piotr Podstawka o zmianę zezwolenie na zbieranie odpadów
OŚ.6233.13.2013
2019-07-15
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2019 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 18/111 w Lwowianach
2019-09-05
OS.613.65.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2019 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzewa
z terenu działki 437 w Krzyżowicach
2019-09-17
OS.613.67.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 471/8 w Głubczycach
2019-09-09
KI.7021.2.46.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 1686 w Lisięcicach
2019-09-16
KI.7021.2.47.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki dz. nr 866/4 w Głubczycach
2019-09-18
KI.7021.2.48.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2019 decyzje
ochrona kopalin
decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych
na wykonanie dwóch otworów badawczych nr 5 i 6 ujęcia wody podziemnej "Langowo" z utworów czwartorzędowych w Tłustomostach
2019-09-23
OŚ.6530.3.2019
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2019 inne wnioski
ochrona kopalin
wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych na wykonanie 2 otworów badawczych
ujęcia wody podziemnej "Langowo" z utworów czwartorzędowych w Tłustomostach
2019-08-28
IBI/1-8/29/2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Wójta Gminy Branice na usunięcie drzew
z terenu działki nr 11/1 i 117/1 w Wysokiej
2019-08-28
OŚ.613.63.1.2019
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Wójta Gminy Branice na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 33 w Uciechowicach
2019-08-28
OS.613.64.1.2019
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja wygaszająca decyzję Starosty Głubczyckiego nr OŚ.613.102.2015 z dnia 16 grudnia 2015r. zezwalająca Wójtowi Gminy Branice na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 115/2 w Jabłonce
2019-08-21
OŚ.613.102.1.2015.2019
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zobowiązująca Wójta Branic do ponownego wykonania nasadzeń zastępczych
na terenie działki nr 290/4 w m. Jabłonka
2019-08-21
OŚ.613.90.1.2015.2019
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2019 decyzje
ochrona kopalin
decyzja zatwierdzająca "Dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych"
dla potrzeb RSP w Sułkowie
2019-08-19
OS>6531.1.2.2019
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona kopalin
wniosek RSP w Sułkowie o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej
dla zakładowego ujęcia wody
2019-07-23
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca Wójtowi Gminy Branice na usunięcie drzew
z ternu działki nr 921 w Branicach
2019-08-20
OŚ.613.62.1.2019
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
159/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Kietrza o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 160 w Kozłówkach, nr 495/1 i 642 w Nasiedlu, 1655 i 2028/12 w Kietrzu
2019-08-29
WOR.6131.3.30.2019.KG
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 407/4 w Nowej Wsi Głubczyckiej
2019-08-29
KI.7021.2.44.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 437 w Krzyżowicach
2019-08-29
KI.7021.2.45.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 157 w Pietrowicach
2019-08-29
KI7021.2.43.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Wójta Gminy Branice na usunięcie drzew
z ternu działki nr 921 w Branicach
2019-08-06
BG.6131.G.7.2019.MK
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca Wójtowi Gminy Branice należność z tytułu opłat za usunięcie krzewu i drzewa z terenu działki nr 152/11 i 152/10 w Branicach
ustalonej w decyzji Starosty Głubczyckiego nr OŚ.613.27.2015 z dnia 17 kwietnia 2015r.
2019-08-20
OŚ>613.27.1.2015.2019
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Kietrza na usunięcie drzew
z terenu działki nr 1037/4 w Dzierżysławiu
2019-07-23
OS.613.45.3.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 221/2 w Zawiszycach
2019-07-31
OŚ.613.59.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Kietrza na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 529 w Ściborzycach Wielkich
2019-08-2
OŚ.613.56.2.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Kietrza na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 1746 w Kietrzu
2019-08-08
OŚ.613.61.1.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 18/111 w Lwowianach
2019-08-21
KI.7021.2.42.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Wójta Gminy Branice o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 11/1 i 117/1 w Wysokiej
2019-08-13
BG.6131.G.8.2019.MK
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Wójta Gminy Branice o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z ternu działki nr 33 w Uciechowicach
2019-08-13
BG.6131.G.9.2019.MK
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2019 decyzje
ochrona kopalin
decyzja zatwierdzająca 'Projekt robót geologicznych na wykonanie badań geologiczno- inżynierskich podłoża budynku mieszkalnego jednorodzinnego'
na działce nr 386/1 w Ściborzycach Wielkich
2019-07-15
OŚ.6540.2.1.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.