Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1397
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
43/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu budynków: usługowo-biurowego oraz magazynowo-produkcyjnego wraz z konieczną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/10 obręb Wypędy, gm. Raszyn.
2016-10-06
OŚGK.6220.40.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali z przeznaczeniem na działalność hurtową na działkach nr 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 47/2, 49/2, 50/2, 51/6, 52/2, 53/2, 55/14, 57/2, 58/2, 59/5, 60/9, 61/2 we wsi...
2016-10-05
OŚGK.6220.39.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2016 decyzje
inne
Decyzja nr 406/2016 odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 356/2, 356/12, 356/13, 356/17 i 356/18 obręb Janki gm. Raszyn.

OŚGK.6220.23.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Falenty, gm. Raszyn.
2016-09-30
OŚGK.6220.35.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2016 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Rybie, Łady, Laszczki, Nowe Grocholice, Raszyn, Słomin, Sękocin Las, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.17.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hal z przeznaczeniem na działalność hurtową bez sprzedaży detalicznej z tow. infrastrukturą na działkach nr 60/1 i 62/1 we wsi Wypędy, gm. Raszyn.
2016-09-21
OŚGK.6220.32.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2016 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ew. nr 1044/26, 1236/2 obręb Raszyn 01 oraz 1/6, 911, 45/5, 146 obręb Raszyn 02.

OŚGK.6220.25.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2016 decyzje
inne
Decyzja nr 344/2016 odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
polegającego na skupie, demontażu sprzętu elektronicznego i odzyskiwaniu z niego metali kolorowych oraz sprzedaży odzyskanych metali i pozostałych odpadów na działce nr ew. 74/1 obręb...

OŚGK.6220.11.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2016 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI WYPĘDY W GMINIE RASZYN - OBSZAR II
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2016 postanowienia
inne
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01.

OŚGK.6220.16.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2016 decyzje
inne
Decyzja nr 339/2016 odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali magazynowo - produkcyjnej z tow. infrastrukturą na dz nr 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 47/2, 49/2, 50/2, 51/6, 52/2, 53/2, 55/14, 57/2, 58/2, 59/5, 60/9, 61/2 we wsi...

OŚGK.6220.24.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2016 decyzje
inne
Decyzja nr 330/2016 odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 221, 213/1 w m. Słomin oraz 369/1, 369/2, 389 w m. Sękocin Las, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.18.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2016 decyzje
inne
Decyzja nr 328/2016 odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
polegającego na odbudowie nawierzchni i urządzeń wodnych we wsiach: Janki, Sękocin Nowy, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.10.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ew. nr 1044/26, 1236/2 obręb Raszyn 01 oraz 1/6, 911, 45/5, 146 obręb Raszyn 02.
2016-08-11
OŚGK.6220.25.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali magazynowo - produkcyjnej z tow. infrastrukturą na dz nr 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 47/2, 49/2, 50/2, 51/6, 52/2, 53/2, 55/14, 57/2, 58/2, 59/5, 60/9, 61/2 we wsi...
2016-07-26
OŚGK.6220.24.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2016 decyzje
inne
Decyzja nr 300/2016 odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 16/3, 185, 16/13, 16/14, 16/27, 187, 142/5, 142/11, 146/4, 146/7 w miejscowości Falenty Nowe, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.15.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2016 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu i zbieraniu odpadów w Zakładzie w Skierniewicach przy ul. Domarasiewicza 3/5 przez FORECO Sp. z...
Raport Oddziaływania na środowisko

nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 356/2, 356/12, 356/13, 356/17 i 356/18 obręb Janki gm. Raszyn.
2016-07-21
OŚGK.6220.23.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2016 postanowienia
inne
Wznowienie zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla FORECO Sp. z o.o. w Raszynie ul. Szkolna 9, 05-090 Raszyn na realizację przedsięwzięcia...
Wznowienie zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GHK.ROŚ.6220.7.2015.2016.MR
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2016 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI DAWIDY W GMINIE RASZYN - REJON UL. GÓRNEJ I UL. WARSZAWSKIEJ
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2016 decyzje
inne
Decyzja nr 270/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przydomowymi pompowniami i infrastrukturą towarzyszącą we wsiach: Janki, Sękocin Nowy, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.9.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 221, 213/1 w m. Słomin oraz 369/1, 369/2, 389 w m. Sękocin Las, gm. Raszyn.
2016-06-02
OŚGK.6220.18.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2016 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przydomowymi pompowniami i infrastrukturą towarzyszącą we wsiach: Janki, Sękocin Nowy, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.9.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Rybie, Łady, Laszczki, Nowe Grocholice, Raszyn, Słomin, Sękocin Las, gm. Raszyn.
2016-05-27
OŚGK.6220.17.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego na działkach nr ew. 104/4 i 104/5 w obrębie Raszyn 01.
2016-05-24
OŚGK.6220.16.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 16/3, 185, 16/13, 16/14, 16/27, 187, 142/5, 142/11, 146/4, 146/7 w miejscowości Falenty Nowe, gm. Raszyn.
2016-05-18
OŚGK.6220.15.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2016 decyzje
inne
Decyzja nr 163/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Dawidy i Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.4.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2016 decyzje
inne
Decyzja nr 157/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dawidy i Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.3.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2016 postanowienia
inne
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
„Budowa w etapach budynku magazynowo-usługowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,...

OŚGK.6220.30.2015.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na skupie, demontażu sprzętu elektronicznego i odzyskiwaniu z niego metali kolorowych oraz sprzedaży odzyskanych metali i pozostałych odpadów na działce nr ew. 74/1 obręb...
2016-04-06
OŚGK.6220.11.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.