Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5180
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
145/2019 inne wnioski
ochrona kopalin
wniosek pani Marty Schie o zatwierdzenie projektu robót geologicznych na wykonanie badań geologiczno- inżynierskich podłoża budowy budynku mieszkalnego
na działce nr 386/1 w Ściborzycach Wielkich
2019-05-27
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2019 decyzje
ochrona kopalin
decyzja zatwierdzająca 'Projekt robót geologicznych na wykonanie studni wierconej nr 1 z utworów czwartorzędowych dla potrzeb nawadniania płyty boiska sportowego w Branicach"
na działce nr 151/3 w Branicach
2019-07-10
OŚ.6530.2.1.2019
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2019 inne wnioski
ochrona kopalin
wniosek Wójta Gminy Branice o zatwierdzenie projektu Robót geologicznych
w miejscowości Branice nr dz.151/3
2019-06-06
BG.7013.14.1.2019.KF
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 368/1 w Gadzowiach
2019-06-19
OŚ>613.34.2.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie 1 szt. dzrewa
z ternu działki nr 374 w Gadzowiach
2019-05-14
OŚ>613.34.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 368/1 i 374 w Gadzowicach
2019-04-18
KI.7021.2.22.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca Burmistrzowi Kietrza należność z tytułu opłaty za usuniecie krzewów oraz drzew z ternu działki nr 317 w Kietrzu
ustalonej w decyzji Starosty Głubczyckiego nr OŚ.613.21.2015 z dnia 30 marca 2015r.
2019-06-18
OŚ.613.21.2.2015.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca Burmistrzowi Kietrza należność z tytułu opłaty za usuniecie krzewu z ternu działki nr 907 w Nowej Cerekwi
naliczonej w decyzji Starosty Głubczyckiego Nr OŚ.613.13.2015 z dnia 20 marca 2015r.
2019-06-18
OŚ.613.13.2.2015.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania dla Dyrektora Przedszkola nr 3 w Głubczycach zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 313/2 w Głubczycach
2019-06-19
OŚ.613.43.2.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usuniecie 4 szt. drzew
z terenu działki nr 258 w Zawiszycach
2019-06-28
OS.613.47.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 824/2 w Dzierżysławiu
2019-06-28
OS.613.46.1.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie krzewów i drzew
z terenu działki nr 332/1 w Gadzowicach
2019-07-09
OŚ.613.48.2.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa , odmowa wydania zezwolenia na jego uusnięcie
z terenu działki nr 286/189 w Głubczycach
2019-07-09
OŚ.613.54.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzew
z terenu działki nr 1352/2 w Głubczycach
2019-07-05
OŚ.613.51.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usuniecie drzewa
z terenu działki nr 205/57 w Głubczycach
2019-07-05
OŚ.613.52.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzew
z terenu działki nr 1115/8 w Głubczycach
2019-07-05
OŚ.613.53.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 625 w Zawiszycach
2019-07-05
OŚ.613.50.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc o usunięcie drzewa
z ternu działki nr 866/4 w Głubczycach
2019-07-05
OŚ.613.49.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca Burmistrzowi Głubczyc należność opłaty za usunięcie drzew z terenu działki 699/8 w Gołuszowicach
ustalonej w decyzji Starosty Głubczyckiego nr OŚ.613.23.2014 z dnia 6 lutego 2014r.
2019-07-05
OŚ.613.23.2.2014.2018.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 221/2 w Zawiszycach
2019-07-12
KI.7021.2.39.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Kietrza o wydanie zezwolenia na usunięcie dzrewa
z terenu działki nr 1745 w Kietrzu
2019-07-17
WOR.6131.3.23.2019.KG
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie 1 drzewa
z terenu działki nr 1648 w Lisięcicach
2019-07-25
OŚ.613.58.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa
z terenu działki nr 1648 w Lisięcicach
2019-07-12
KI.7021.2.40.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie 10 drzew
z terenu działki nr 227/2 w Królowe
2019-07-25
OŚ.613.57.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 227/2 w m. Królowe
2019-07-12
KI.7021.2.41.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2019 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja wygaszająca zezwolenie na zbieranie odpadów dla FHU Władysław Rzeszowski
OŚ.6233.1.2014 z dnia 15.01.2014r.
2019-07-18
OŚ.6233.1.2014.2019
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek firmy FHU Władysłąw rzeszowski Branice o wygaszenie decyzji Starosty Głubczyckiego na zbieranie odpadów
Nr OŚ.6233.1.2014 z dnia 15.01.2014r.
2019-07-08
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2019 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja wygaszająca zezwolenie na zbieranie odpadów dla Firmy "ZŁOM-KOL" s.c. na zbieranie odpadów
Nr OŚ.6233.15.2013 z dnia 06.09.2013r.
2019-06-25
OŚ.6233.15.2013.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek firmy ZŁOM-KOL s.c. o wygaszenie decyzji Starosty Głubczyckiego zezwalającej na zbieranie odpadów
Nr OŚ.6233.15.2013 z dnia 06.09.2013r.
2019-06-12
l.dz./Z-K/01/06/19
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca Burmistrzowi Głubczyc na usunięcie drzew
z terenu działki nr 432 i 438/2 w Krzyżowicach
2019-06-07
OŚ.613.41.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.