Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1397
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
15/2016 decyzje
inne
Decyzja nr 119/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi powiatowej 3118W ulica Źródlana w miejscowości Falenty Duże wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Leszczynową.

OŚGK.6220.28.2015.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na odbudowie nawierzchni i urządzeń wodnych we wsiach: Janki, Sękocin Nowy, gm. Raszyn.
2016-03-17
OŚGK.6220.10.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przydomowymi pompowniami i infrastrukturą towarzyszącą we wsiach: Janki, Sękocin Nowy, gm. Raszyn.
2016-03-17
OŚGK.6220.9.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2016 inne dokumenty
ochrona powietrza
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn”.

OŚGK.272.4.2015.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2016 projekt polityk, strategii, planów lub programów
ochrona powietrza
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn.
Redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej.

OŚGK.272.4.2015.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2016 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Dawidy i Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.4.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2016 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dawidy i Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.3.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2016 decyzje
inne
Decyzja 3/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11.02.2016 r. dla Pani Magdaleny Płochockiej działającej na rzecz Gminy Raszyn
Warunki lokalizacji dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w działkach nr ew. 19, 30, 32, 33/1, 33/2, 33/3 we wsi Falenty oraz w...

UPP.6733.22.2015.PM
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2016 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi powiatowej 3118W ulica Źródlana w miejscowości Falenty Duże wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Leszczynową.

OŚGK.6220.28.2015.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2016 decyzje
inne
Decyzja nr 48/2016 odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
„Budowa hali wielofunkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Sportowej i Stadionowej na działkach ew. o numerach 906/1, 906/2, 906/3, 906/4, 906/6, 906/7,...

OŚGK.6220.32.2015.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Dawidy i Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.
2016-02-03
OŚGK.6220.4.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2016 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI SĘKOCIN NOWY PO WSCHODNIEJ STRONIE ALEI KRAKOWSKIEJ W GMINIE RASZYN -...
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2015-02-11
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2016 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI SŁOMIN PO WSCHODNIEJ STRONIE ALEI KRAKOWSKIEJ W GMINIE RASZYN - OBSZAR I
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2015-02-11
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dawidy i Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.
2016-02-03
OŚGK.6220.3.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2016 decyzje
inne
Decyzja nr 1/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie istniejącego Centrum Handlowego „Janki” położonego w Jankach k. Warszawy, (gmina Raszyn, powiat pruszkowski).

OŚGK.6220.48.2013.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
793/2015 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla FORECO Sp.z o.o. ul. Szkolna 9, 05-090 Raszyn zakładu produkcyjnego w Skierniewicach przy ul. Domarasiewicza 3/5
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
585/2015 postanowienia
inne
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla FORECO Sp. z o.o. w Raszynie ul. Szkolna 9, 05-090 Raszyn na...
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GK. ROŚ.6220.7.2015.MR
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
583/2015 postanowienia
inne
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia przez FORECO Sp. z o.o. w Raszynie ul. Szkolna 9, 05-090 Raszyn oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na...
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

GK.ROŚ. 6220.7.2015.MR
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
362/2015 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek FORECO Sp. z o.o. ul. Szkolna 9, 05-090 Raszyn o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów odpadów na terenie miasta Skierniewice przy...
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
295/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wycinka drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1szt. drzewa rosnącego na nieruchomości stanowiącej rz. Raszynkę

RSR.6131.161.2015.WD
mazowieckie / piaseczyński / Lesznowola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2015 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
„Budowa hali wielofunkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Sportowej i Stadionowej na działkach ew. o numerach 906/1, 906/2, 906/3, 906/4, 906/6, 906/7,...
2015-12-01
OŚGK.6220.32.2015.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2015 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
„Budowa w etapach budynku magazynowo-usługowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,...
2015-11-25
OŚGK.6220.30.2015.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2015 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi powiatowej 3118W ulica Źródlana w miejscowości Falenty Duże wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Leszczynową.
2015-10-22
OŚGK.6220.28.2015.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2015 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w działkach nr ew. 19, 30, 32, 33/1, 33/2, 33/3 we wsi Falenty oraz w działkach nr ew. 45/1, 46, 47, 48, 49,...
2015-11-16
UPP.6733.22.2015.PM
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2015 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI FALENTY W GMINIE RASZYN - REJON UL. SOKOŁOWSKIEJ
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2015-09-01
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2015 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI RYBIE W GMINIE RASZYN - OBSZAR III - CZĘŚĆ III
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2015-07-01
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2015 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI RASZYN PO WSCHODNIEJ STRONIE ALEI KRAKOWSKIEJ - REJON UL. MŁYNARSKIEJ
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie
2015-06-01
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2015 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI RYBIE W GMINIE RASZYN - REJON UL. KASZTANOWEJ
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2015-06-01
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2015 decyzje
inne
Decyzja nr 276/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo – administracyjnym na działkach o nr ew. 68/1, 159/1, 70/1, 72/1, 169/1 i 74/1 we wsi Wypędy, gmina Raszyn.

OŚGK.6220.11.2015.MM
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2015 decyzje
inne
Decyzja nr 274/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża w obrębie działek o nr ew. 49/1, 51/1, 53 oraz 55 w miejscowości Wypędy, gmina Raszyn, powiat pruszkowski.

OŚGK.6220.4.2015.MM
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.