Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5180
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
115/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca Burmistrzowi Głubczyc na usunięcie drzew
z terenu działki nr 436/2 w Krzyżowicach
2019-06-07
OŚ.613.40.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Gminy Baborów na usunięcie drzew
z terenu działki nr 1408/11 (5 szt.) i nr 1326 (1 szt. w Baborowie)
2019-06-14
OŚ.613.44.1.2019
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca Burmistrzowi Głubczyc na usunięcie drzew
z terenu działki nr 221/6 w Zawiszycach
2019-06-13
OŚ.613.42.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 625 w Zawiszycach
2019-06-17
KI.7021.2.34.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Kietrza o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 528 w Ściborzycach Wielkich
2019-06-28
WOR.6131.3.20.2019.KG
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 1352/2 w Głubczycach
2019-06-17
KI.7021.2.35.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 205/57 w Głubczycach
2019-06-21
KI.7021.2.36.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 1115/8 w Głubczycach
2019-06-21
KI.7021.2.37.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 286/189 w Głubczycach
2019-06-21
KI.7021.2.38.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o usunięcie drzew z terenu
działki nr 1037/4 w Dzierżysławiu
2019-05-29
WOR.6131.3.18.2019.KG
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 866/4 w Głubczycach
2019-06-12
KI.7021.2.33.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2019 decyzje
ochrona kopalin
decyzja zatwierdzająca "Dokumentację geologiczno- inżynierską określająca warunki geologiczno- inżynierskie podłoża projektowanego obiektu handlowego w zakresie trzeciego etapu...
w Głubczycach przy ul. Żeromskiego dz. ew. 205/67
2019-06-25
OŚ.6541.3.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona kopalin
wniosek AM WFH Inwestycje Sp. z o.o. Sp. k Poznań o zatwierdzenie dokumentacji goeologiczno- inżynierskiej
podłoża projektowanego obiektu handlowego z zakresie trzeciego etapu inwestycji planowanego przy ul. Stefana Żeromskiego w Głubczycach na dz. ew. nr 205/67
2019-06-19
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2019 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
pozwolenie dla firmy Quintessens Polska Sp. z o.o. w Kietrzu na wytwarzanie odpadów
w związku z eksploatacja instalacji do produkcji podłóg drewnianych
2019-05-28
OŚ.6220.1.1.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie drzew
z terenu działki nr 504/17 w Głubczycach
2019-05-16
OŚ.613.35.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Dyrektora Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach na usunięcie drzewa
z terenu działki nr 736/2 w Głubczycach
2019-05-21
OŚ.613.38.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Kierownika Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach na usunięcie drzew
z ternu działki nr 286/13 w Głubczycach
2019-05-22
OŚ.613.39.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z ternu działki nr 258 w Zawiszycach
2019-05-30
KI.7021.2.31.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów
z terenu działki nr 332/1 w Gadzowicach
2019-06-04
KI.7021.2.13.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z ternu działki nr 824/2 w Dzierżysławiu
2019-06-03
WOR.6131.3.19.2019.KG
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Dyrektora Zarządu Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach na usuniecie drzew gat. robinia akacjowa, lipa drobnolistna i brzoza brodawkowata 3 szt.
na terenie działki nr 736/2 w Głubczycach
2019-05-09
OS.613.30.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek dyrektora Zarządu Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 736/2 w Głubczycach
2019-04-12
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie 4 szt. drzew gat. robinia akacjowa
z terenu działki nr 468/8 w Głubczycach
2019-05-15
OŚ>613.37.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Burmistrza Głubczyc na usunięcie 6 szt. drzew gat. jesion wyniosły
z terenu działki nr 128 w Pietrowicach
2019-05-15
OS>613.36.1.2019
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Gminy Baborów o wydanie zezwolenie na usunięcie drzew
z terenu działek o nr 1408/11 i 1403/16 w Baborowie
2019-05-22
OSE.6131.37.2019
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
pismo Burmistrza Głubczyc przekazujące wniosek Pani Dyrektor Przedszkola nr 3 w Głubczycach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 313/2 w Głubczycach
2019-05-20
KI.7021.1.31.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 211/6 (drogi) w Zawiszycach
2019-05-17
KI.7021.2.29.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 438/2 w Krzyżowicach
2019-05-17
KI.7021.2.28.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Burmistrza Głubczyc o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki nr 436/2 w Krzyżowicach
2019-05-17
KI.7021.2.27.2019.KW
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Dyrektora Przedszkola nr 3 w Głubczycach
na usunięcie drzewa z terenu działki nr 313/2 w Głubczycach
2019-04-30
OŚ.613.32.1.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.