Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1397
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
56/2011 decyzje
inne
pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpeicznych i innych niż niebepzieczne
pozwolenie na wytwarzanie odpadów w ziwązku z eksploatacją instalacji zlokalizowanej w Elektrowni Wodnej Rościno

BOŚ6232.1.1.2011.KD
zachodniopomorskie / białogardzki / Białogard (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 115/2011
Decyzja nr.115/2011 zmieniająca decyzję Nr 73/08 z dnia 04,09,2011 - nasadzenia na działce 1/1 SĘKOCIN NOWY Joanna Smereczyńska-Singk ul. Działkowa 26 STRZENIÓWKA 05-830 Nadzrzyn

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 120/2011
Decyzja Nr 120/2011 na usuniecie drzew z gat. jesion (52 szt.) o obwodzie pnia 26 cm, (45 cm), 26 szt. o obwodzie pnia (30 cm), brzoza (4 szt.) o obwodzie pnia 2 szt. (65 cm), 2 szt. (30 cm)...

OŚGK. 6131.122.2011.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 121/2011
Decyzja Nr.121/2011 na usunięcie 4 szt. drzew iglastych o obwodzie pnia 128 cm, 94 cm, 94 cm, 138 cm rosnacych na terenie nieruchomości połozonej w miejscowosci Rybie przy ul. Stokrotki 8 gm....

OŚGK.6131.124.2011.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2011 decyzje
inne
DECYZJA Nr 122/2011
Zmiana decyzji nr 4/2007 Wójta Gminy Raszyn z dnia 21.02.2007 r. zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz...

OŚGK.6233.6.2011.MS
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2011 decyzje
inne
DECYZJA Nr 116/2011
Decyzja wydana spółce FRANKE POLSKA Sp. z o.o. Al. Krakowska 63 Sękocin Nowy o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali...

OŚGK.6220.28.2011.MS
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2011 decyzje
inne
decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
budowa infrastruktury technicznej na potrzeby obsługi osiedla mieszkaniowego „Sosnowa Dolina” w Słominie

OŚGK.6220.26.2011.MS
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2012 decyzje
inne
Decyzja nr 78/2012 z dnia 11.05.2012 r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie szkoły podstawowej w Słominie na działce nr ew. 84 przy ul Wierzbowej we wsi Słomin.

OŚGK.6220.53.2011.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2011 decyzje
inne
Decyzja nr 163/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Słomin i Sękocin Nowy w gminie Raszyn.

OŚGK.6220.45.2011.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2012 decyzje
inne
decyzja 41/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Janki, gm. Raszyn

OŚGK.6220.50.2011.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 83/2012 na wycięcie drzew
decyzja na wycięcie drzew brzoza (2szt) świerk pospolity (1szt) w Nowych Grocholicach na wniosek Teresy Wójcik

OŚG.6131.47.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2012 decyzje
inne
Decyzja nr 86/2012 ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Wypędy i Puchały.

OŚGK.6220.55.2011.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nr 87/2012 na wycięcie drzewa przy ul.Jagodowej 11
decyzja zezwalająca pani Elżbiecie Czerwińskiej na wycięcie drzewa z gatunku świerk pospolity (1szt) rosnący na nieruchomości przy ul Jagodowej 11w miejscowości Słomin

OŚGK.6131.43.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr.92/2012 zezwalająca Wiesławowi Janek na wycięcie drzewa
Decyzja nr.92/2012 zezwalająca Wiesławowi Janek na wycięcie drzewa z gatunku wiąz (1szt) z nieruchomości położonej przy ul. Starzyńskiego 68 w miejscowości Dawidy Bankowe

OŚGK.6131.52.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr.91/2012 zezwalająca Andrzeja Dróżdża na wycięcie drzewa z gatunku sosna(1szt)
Decyzja nr.91/2012 zezwalająca Andrzeja Dróżdża na wycięcie drzewa z gatunku wiąz (1szt) z nieruchomości położonej przy ul. Piaskowa 27 w miejscowości Rybie

OŚGK.6131.54.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 100/2012 zezwalająca na wycięcie drzewa
Decyzja nr 100/2012 zezwalająca Joannie Stępień na wycięcie drzewa gatunku świerk srebrny 1szt z działki nr ew 589 położonej w miejscowości Raszyn przy ul.Szkolnej 10

OŚGK.6131.67.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr.104/2012 zezwalająca na wycięcie drzewa
Decyzja Nr.104/2012 zezwalająca na wycięcie drzewa z gatunku świerk 1 szt rosnący nieruchomości należącej do Jerzego i Marii Lisowskich działka nr ew 745 położna w miejscowości Raszyn...

OŚGK.6131.56.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nr. 106/2012 na wycięcie drzew
decyzja nr. 106/2012 zezwalająca Marianowi Pękackiemu na wycięcie drzew z gat świerk srebrny 3szt oraz jałowiec dwupienny 1szt z działki położonej w miejscowości Raszyn przy...

OŚG.6131.41.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr. 105/2012 na wycięcie drzewa
Decyzja nr. 105/2012 zezwalająca Pawłowi Żytyńskiemu na wyciecie drzewa z gat. sosna czarna 1 szt z działki nr. ew. 1295 położonej w miejscowości Rybie przy ul.19kwietnia 127 gm. Raszyn

OŚGK.6131.60.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyza nr. 98/2012 zezwalająca na wycęcie drzew
z gatunku dąb 2 szt na działce nr ew. 325/7 położonej w miescowości Janki przy ul. Poniatowskiego 17 gm. Raszyn

OŚGK.6131.65.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 95/2012 zezwalająca na wycięcie drzew
z gatunku klon jesionolistny 2szt; brzoza 1szt. oraz odmawiająca wycięcia drzewa z gatunku grab 1szt na działce nr ew.1724 położonej w miejscowości Rybie przy ul. Raszyńskiej 41

OŚGK.6131.62.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr.96/2012 zezwalająca na wycięcie drzewa
z gatunku klon jesionolistny 1szt na działce nr ew.1723/7 położonej w miejscowości Rybie przy ul. Raszynskiej 45a oraz odmawiająca wycięcia drzew z gatunku klon jesionolistny 3szt rosnących...

OŚGK.6131.61.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr.97/2012 zezwalająca na wycięcie drzew
z gatunku modrzew 1szt; świerk pospolity 2szt; na działce nr ew. 64 położonej w miejscowości Dawidy przy ul. Warszawskiej 52

OŚGK.6131.53.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 92/2012 zezwalająca na wycięcie drzewa
z gatunku wiąz 1szt; na działce nr ew. 99 położonej w miejscowości Dawidy Bankowe przy ul. Starzyńskiego 68

OŚGK.6131.52.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 110/2012 zezwalająca na wycięcie drzewa
z gatunku sosna zwyczajna 1szt; na działce nr ew. 275/6 i 276/4 położonej w miejscowości Sękocin Stary przy ul. Podleśnej 28

OŚGK.6131.71.2012 JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nr 73/2012 zezwalająca na wycięcie drzewa
z gatunku świerk pospolity 1 szt. na działce nr. ew. 1334 przy ul. Zakole 2 w miejscowości Rybie

OŚGK.6131.34.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr. 116/2012 zezwalająca na wycięcie drzewa
dezycja zezwalająca na wycięcie drzewa 1 szt z gat. świer srebrny rosnący przy ul.Warszawskiej w miejscowości Jaworowa

OŚGK.6131.69.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr. 117/2012zezwalająca na wycięcie drzewa
dezycja zezwalająca na wycięcie drzewa 1 szt z gat. lilak trójpienny oraz krzewów rosnąch przy ul.Spokojnej 7 w miejscowości Rybie

OŚGK.6131.70.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr. 119/2012 zezwalająca na wycięcie drzewa
z gat. świerk srebrny 1 szt. rosnąch na działce przy ul.Owocowej 8 w miejscowości Laszczki

OŚGK.6131.76.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr.118/2012 zezwalająca na wycięcie drzewa
z gat. Tulipanowiec 1szt. rosnący na działce przy ul. Droga Chrabska 39 w miejscowości Falenty

OŚGK.6131.84.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.