Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5180
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
8/2014 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja -umorzenie postępowania
Punkt skupu złomu i surowców wtórnych oraz akumulatorów samochodowych w Głubczycach przy ul. Oświęcimskiej 11.

KI.62205.8.2013.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2014 postanowienia
ochrona powietrza
Postanowienie zawieszenie postępowania
Uruchomienie punktu zbiórki odpadów na terenie istniejącej stacji demontażu pojazdów przy ul. Oświęcimskiej 11 oraz zwiększenie ilości pojazdów poddawanych demontażowi.

KI.6220.5.2014.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2015 decyzje
ochrona powietrza
decyzja zmeniająca pozwolenie wodnoprawne dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "HYDROKAN" Sp. z o.o. w Kietrzu
na odprowadzanie ścieków bytowych z Zakładu Rolnego Pilszcz

OŚ.6341.2.2015
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2015 decyzje
ochrona powietrza
pozwolenie dla Zakładów Piwowarskich "Głubczyce" SA ul. I Armii WP 16/18, 48-100 Głubczyce na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
z instalacjieksploatowanych na terenie Słodowni nr 1 przy ul. I Armii Wojska Polskiego 16/18 w Głubczycach

OŚ.6224.1.2015
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2015 decyzje
ochrona powietrza
decyzja dla Pana Józefa Jurkiewicz zmieniająca pozwolenia Starosty Głubczyckiego na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
OŚ.6224.2.203 z dnia 20 września 2013r. - zmiana prowadzącego instalację

OŚ.6224.2.2013.2015
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
443/2015 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powietrza
decyzja
uchylenie decyzji zezwalającej na usunięcie 2 drzew gat. świerk pospolity i 2 gat. lilak pospolity

KI.6131.259.2015.x
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2016 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powietrza
pozwolenie wodnoprawne dla Państwa Darii i Andrzeja Hipnarowicz
na przebudowę urządzenia wodnego - rowu na działce nr 484 w Grobnikach

OS.6341.32.2015.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2016 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powietrza
decyzja
zezwolenie na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata z dz. Nr 201/2 w Klisinie

KI.6131.335.2015.2016.x
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2016 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powietrza
decyzja
zezwolenie warunkowe na usunięcie 6 drzew gat. topola mieszańcowa z dz. Nr 1/36 w Pomorzowicach, warunek nasadzenia zamienne 18 drzew wybranego gatunku i odmiany

KI.6131.337B.2015.2016.x
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2016 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powietrza
decyzja
zezwolenie na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity, drzewa gat. jałowiec pospolity i drzewa gat. jarząb pospolity z dz. Nr455/7 w Głubczycach

KI.6131.41.2016.x
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2017 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja zezwalająca Burmistrzowi Głubczyc na usunięcie drzewa dz. nr 14/2 Nowe Sady
1 szt. gat. świerk pospolity

OŚ.613.29.2017
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2017 decyzje
ochrona powietrza
Dot. Wydania pozwolenia wodnoprawnego
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416- Nowa Cerekwia

OŚ.6341.18.2017
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
228/2017 zgłoszenia
ochrona powietrza
Dotyczy magazynowania zboża na terenie firmy BIOCHEM, Zaświadczenie
3 silosy zobożowe SF 15,3/18

OŚ6221.9.2017
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2017 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powietrza
decyzja
odmowa uchylenia decyzji Nr KI.6131.311.2015.x

Ki.6131.69.2017.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
231/2017 decyzje
ochrona powietrza
Wygaszenie Decyzji nr nr OŚ.6224.4.2013 z dnia 4.12.2013r .
Decyzja dotyczy pozwolenia udzielającego na wprowadzanie gazów i pyłów z instalacji technologicznego spalania paliwa z uwagi na wydajność suszarni zboża ARAJ

OŚ.6224.4.2013.2017
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
235/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Decyzja zezwalająca usunięcie drzewa dz. nr 10/1 Rozumice
gat. wiąz pospolity

OŚ.613.101.2017
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
437/2011 decyzje
ochrona wód
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconej nr 1 dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Debrzyca, gm. Głubczyce
Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconej nr 1 zlokalizowanej na działce nr 146/2 obręb Debrzyca dla potrzeb wodociągu wiejskiego we wsi Debrzyca,...

OŚ.6341.33.2011
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
439/2011 decyzje
ochrona wód
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów karbońskich ujętych za pomocą studni wierconej nr 1 oraz studni kopanych nr 1 i 2 (studnie awaryjne ) dla potrzeb wodociągu w...
Pobór wód podziemnych z utworów karbońskich za pomocą studni wierconej nr 1 (działka nr 64/2) i studni kopanych nr 1 i 2 (studnie awaryjne -działka nr 55) dla potrzeb wodociągu wiejskiego...

OŚ.6341.34.2011
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
441/2011 decyzje
ochrona wód
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni kopanej dla potrzeb wodociągu w Gniewkowicach, gm. Kietrz
Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni kopanej zlokalizowanej na działce nr 443 w Gniewkowicach , gm. Kietrz

OŚ.6341.36.2011
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
443/2011 decyzje
ochrona wód
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków opadowych do ziemi.
Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zlokalizowanych w Głubczycach przy ul.Żorskiej na...

OŚ.6341.37.2011
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
444/2011 decyzje
ochrona wód
Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego.
Starosta Głubczyc udziela Państwu Barbarze i Włodzimierzowi Budzałek pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego w miejscowości Opawica , gm. Głubczyce na działkach o nr...

OŚ.6341.25.2011
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2014 decyzje
ochrona wód
Decyzja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
Udzielenie Gminie Kędzierzyn Koźle pozwolenia na wykonanie przekroczenia kładką pieszo- rowerową potoku Lineta w km 0 + 027 w Kędzierzynie Koźlu( dz. nr 2456)

OŚ.6341.3.2014
opolskie / kędzierzyńsko-kozielski / Kędzierzyn-Koźle Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2015 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Opolu
na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 40 w Miejscowości Kędzierzyn- Koźle

OŚ.6341.1.2015
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2015 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głubczycach
na odprowadzanie do miejskich urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

OŚ.6341.3.2015
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2015 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne dla Mleczarni "TUREK" Sp. z o.o. ul. raciborska 36 w Głubczycach
na wprowadzanie do miejskich urządzeń kanalizacyjnych podczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe

OŚ.6341.4.2015
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2015 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne dla Starosty Prudnickiego
w związku z realizacją zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O relacji Zwiastowice- Ucieszków

OŚ.6341.5.2015
opolskie / prudnicki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2015 decyzje
ochrona wód
zmiana pozwolenia wondoprawnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "HYDROKAN" Sp. z o.o. w Kietrzu
na odprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczonych na mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Lubotyniu do rowu melioracyjnego

OŚ.6341.6.2015
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2015 decyzje
ochrona wód
zmiana pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "HYDROKAN" Sp.z o.o. w Kietrzu
OŚ.6223/3/2009 z dnia 10.08.2009r. na odprowadzanie ścieków bytowych oczyszczonych na biologicznej oczyszczalni ścieków Wojnowicach

OŚ.6341.7.2015
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2015 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "HYDROKAN" Sp. z o.o. w Kietrzu
na pobór wód podziemnych z ujęcia źródlanego dla potrzeb wodociągu zlokalizowanego w miejscowości Kozłówki

OŚ.6341.8.2015
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2015 decyzje
ochrona wód
Pozwolenie wodnoprawne dla Pana Wojciecha Jurkiewicz zam. Gołuszowice 118A
na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z utwardzonych powiewrzchni projektowanej inwestycji - odwodnienie utwardzeń dla stacji obsługi samochodów ciężarowych ze stacja...

OŚ.6341.9.2015
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.