Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1358
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
193/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Decyzja Nr. 162/2012 zezwalająca na wycięcie drzew
z gat kasztan 2 szt oraz brzoza 12 szt.rosnące w rowie melioracyjnym przy ul.Długiej 27 w miejscowości Podolszyn Nowy

OŚGK.6131.10.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Decyzja Nr. 169/2012 zezwalająca na wycięcie drzew
z gat. thuja 1 szt, oraz świerk srebrny 2szt. rosnące na działce przy ul. wesołej miejscowości Rybie

OŚGK.6131.143.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
228/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Decyzja Nr. 175/2012 zezwalająca na wycięcie drzew
z gat. świerk pospolity oraz thuja 1szt. rosnące na działce nr ew 148/2 przy ul. willowej 3 miejscowości Falenty nowe

OŚGK.6131.130.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2014 postanowienia
ochrona powietrza
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z podłączeniem wpustów deszczowych na terenie Gminy Raszyn w ul. Starzyńskiego, Kwiatów Polnych i Parlamentarnej w działkach o numerach...

OŚGK.6220.14.2014.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2016 projekt polityk, strategii, planów lub programów
ochrona powietrza
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn.
Redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej.

OŚGK.272.4.2015.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2016 inne dokumenty
ochrona powietrza
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn”.

OŚGK.272.4.2015.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - Obszar II
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn - rejon ul. Poniatowskiego
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2019 projekt polityk, strategii, planów lub programów
ochrona powietrza
Projekt Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn.
Projekt.

OŚGK.272.10.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
233/2013 decyzje
ochrona wód
Decyzja nr 159/2013
I.Udzielenie Energa Hydro Sp. z o.o. (ul. Hoffmana 5, 83-010 Straszyn) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przepławki dla ryb przy istniejącej Elektrowni Wodnej...

ŚR-II.6341.38.2013
pomorskie / słupski / Kępice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
539/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Decyzja nr 362/2013
Pozwolenie wodnoprawne dla Energa Hydro Sp. z o.o. (ul. Hoffmana 5, 83-010 Straszyn) na wykonanie urządzenia wodnego - przepławki dla ryb na stopniu wodnym Drzeżewo (km 33+400 rzeki Łupawy,...

ŚR-II.6341.89.2013
pomorskie / słupski / Główczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2014 decyzje
ochrona wód
Decyzja nr 123/2014
Udzielenie Energa Wytwarzanie Sp. z o.o. (ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – wylotu z Elektrowni Wodnej Drzeżewo w...

ŚR-II.6341.9.2014
pomorskie / słupski / Główczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
787/2014 decyzje
ochrona wód
Decyzja nr 597/2014
I. Umorzenie postępowanie administracyjnego w sprawie udzielenia Energa Wytwarzanie S.A. (ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn) pozwolenia wodnoprawnego na remont konstrukcji betonowych jazu i...

ŚR-II.6341.132.2014
pomorskie / słupski / Damnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
313/2014 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja nr 16/2014 z dnia 28.08.2014 r. znak: GKMiOŚ-RKŚ-VII.6233.19.2014
odmowa wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie przy ul. Rybackiej 4A w Słupsku dla Spółki Energa Wywarzanie S.A. z siedzibą w Straszynie przy ul. Hoffmanna 5

GKMiOŚ-RKŚ-VII.6233.19.2014
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 115/2011
Decyzja nr.115/2011 zmieniająca decyzję Nr 73/08 z dnia 04,09,2011 - nasadzenia na działce 1/1 SĘKOCIN NOWY Joanna Smereczyńska-Singk ul. Działkowa 26 STRZENIÓWKA 05-830 Nadzrzyn

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 120/2011
Decyzja Nr 120/2011 na usuniecie drzew z gat. jesion (52 szt.) o obwodzie pnia 26 cm, (45 cm), 26 szt. o obwodzie pnia (30 cm), brzoza (4 szt.) o obwodzie pnia 2 szt. (65 cm), 2 szt. (30 cm)...

OŚGK. 6131.122.2011.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 121/2011
Decyzja Nr.121/2011 na usunięcie 4 szt. drzew iglastych o obwodzie pnia 128 cm, 94 cm, 94 cm, 138 cm rosnacych na terenie nieruchomości połozonej w miejscowosci Rybie przy ul. Stokrotki 8 gm....

OŚGK.6131.124.2011.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 83/2012 na wycięcie drzew
decyzja na wycięcie drzew brzoza (2szt) świerk pospolity (1szt) w Nowych Grocholicach na wniosek Teresy Wójcik

OŚG.6131.47.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nr 87/2012 na wycięcie drzewa przy ul.Jagodowej 11
decyzja zezwalająca pani Elżbiecie Czerwińskiej na wycięcie drzewa z gatunku świerk pospolity (1szt) rosnący na nieruchomości przy ul Jagodowej 11w miejscowości Słomin

OŚGK.6131.43.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr.92/2012 zezwalająca Wiesławowi Janek na wycięcie drzewa
Decyzja nr.92/2012 zezwalająca Wiesławowi Janek na wycięcie drzewa z gatunku wiąz (1szt) z nieruchomości położonej przy ul. Starzyńskiego 68 w miejscowości Dawidy Bankowe

OŚGK.6131.52.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr.91/2012 zezwalająca Andrzeja Dróżdża na wycięcie drzewa z gatunku sosna(1szt)
Decyzja nr.91/2012 zezwalająca Andrzeja Dróżdża na wycięcie drzewa z gatunku wiąz (1szt) z nieruchomości położonej przy ul. Piaskowa 27 w miejscowości Rybie

OŚGK.6131.54.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 100/2012 zezwalająca na wycięcie drzewa
Decyzja nr 100/2012 zezwalająca Joannie Stępień na wycięcie drzewa gatunku świerk srebrny 1szt z działki nr ew 589 położonej w miejscowości Raszyn przy ul.Szkolnej 10

OŚGK.6131.67.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr.104/2012 zezwalająca na wycięcie drzewa
Decyzja Nr.104/2012 zezwalająca na wycięcie drzewa z gatunku świerk 1 szt rosnący nieruchomości należącej do Jerzego i Marii Lisowskich działka nr ew 745 położna w miejscowości Raszyn...

OŚGK.6131.56.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nr. 106/2012 na wycięcie drzew
decyzja nr. 106/2012 zezwalająca Marianowi Pękackiemu na wycięcie drzew z gat świerk srebrny 3szt oraz jałowiec dwupienny 1szt z działki położonej w miejscowości Raszyn przy...

OŚG.6131.41.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr. 105/2012 na wycięcie drzewa
Decyzja nr. 105/2012 zezwalająca Pawłowi Żytyńskiemu na wyciecie drzewa z gat. sosna czarna 1 szt z działki nr. ew. 1295 położonej w miejscowości Rybie przy ul.19kwietnia 127 gm. Raszyn

OŚGK.6131.60.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyza nr. 98/2012 zezwalająca na wycęcie drzew
z gatunku dąb 2 szt na działce nr ew. 325/7 położonej w miescowości Janki przy ul. Poniatowskiego 17 gm. Raszyn

OŚGK.6131.65.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 95/2012 zezwalająca na wycięcie drzew
z gatunku klon jesionolistny 2szt; brzoza 1szt. oraz odmawiająca wycięcia drzewa z gatunku grab 1szt na działce nr ew.1724 położonej w miejscowości Rybie przy ul. Raszyńskiej 41

OŚGK.6131.62.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr.96/2012 zezwalająca na wycięcie drzewa
z gatunku klon jesionolistny 1szt na działce nr ew.1723/7 położonej w miejscowości Rybie przy ul. Raszynskiej 45a oraz odmawiająca wycięcia drzew z gatunku klon jesionolistny 3szt rosnących...

OŚGK.6131.61.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr.97/2012 zezwalająca na wycięcie drzew
z gatunku modrzew 1szt; świerk pospolity 2szt; na działce nr ew. 64 położonej w miejscowości Dawidy przy ul. Warszawskiej 52

OŚGK.6131.53.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 92/2012 zezwalająca na wycięcie drzewa
z gatunku wiąz 1szt; na działce nr ew. 99 położonej w miejscowości Dawidy Bankowe przy ul. Starzyńskiego 68

OŚGK.6131.52.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.