Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5180
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
68/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Dot. pozwolenia na usuniecie drzewa
Gat. jesion wyniosły 3 szt, akacja 1 szt. obręb Lewice dz. nr 876
2017-03-20
BG.6131..25.1.2017.AW
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wyadnie pozwolenia na usunięcia drzewa
1 szt. gat. świerk pospolity
2017-02-28
KI.7021.2.15.2017.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew Dzbańce dz. nr 29
czereśnia ptasia 2 szt

OŚ.613.6.2017
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
472/2015 postanowienia
inne
Postanowienie - odmowa wszczęcia postepowania
Remont drogi powiatowej Ciermięcice - Chróstno

KI.6220.10.2.2015.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2016 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne dla Domu Pomocy Społecznej w Klisinie na odprowadzanie ścieków bytowych
w ramach zadania "Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków"
2016-07-15
OŚ.6341.18.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2011 zgłoszenia
inne
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia
Zgłoszenie instalacji dygestorium w laboratorium
2010-04-16
OŚ 7644/1/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2017 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki Analizy ścieków
BZT 5, CHZTcr, zawiesina
2017-04-05
Nr.DZBGK.0203.2.2017
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
"Roczny raport z pracy ujęć za 2015"
stosownie do decyzji Nr OŚ.6341.16.2014 z dnia 22.12.2014r. - Głubczyckie Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach
2016-01-29
l.dz.WE/130/2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
"Sprawozdanie z badań - wyniki badań wód opadowych - droga krajowa nr 40"
stosownie do pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - oddział w Opolu nr OŚ.6341.1.2015 z dnia 19.02.2015r.
2016-01-15
O.Op.I-2-2400.Bad.wód.15.2015.is
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2017 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
A naliza i pomiar ścieków
wyniki pomiarów i jakości ścieków: zawiesina żelazo ogólne
2017-04-05
SZBGK.0203.1.2017
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2013 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Głubczyckiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
program ochrony środowiska
2012-11-19
OŚ.604.74.2011.2012.2013
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2013 inne dokumenty
ochrona powierzchni ziemi
Aktualna informacja o odpadach niebezpiecznych wytwarzanych w wyniku działalności Firmy FUH EMOR
Stacja paliw przy ulicy Wrocławskiej w Głubczycach
2013-01-09
OŚ.6232.1.2013
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
analiza pobranych ścieków surowych i podczyszczonych - SCHINK Ubojnia Trzody Chlewnej Henryk Schink Debrzyca
kwiecień 2016
2016-05-05
OŚ.6324.33.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
192/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
analiza pobranych ścieków surowych i podczyszczonych z wlotu oraz wylotu z osadnika
"SCHINK" Ubojnia Trzody Chlewnej Henryk Schink Debrzyca
2016-07-11
OŚ.6324.33.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
209/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
analiza pobranych ścieków surowych i podczyszczonych z wylotu oraz wlotu z osadnika
SCHINK Ubojnia Trzody Chlewnej Debrzyca
2016-08-25
OŚ.6324.33.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
211/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona przed hałasem
Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego dla farmy Wiatrowej Zaopowy
Southern Windfarm Sp. z o.o.
2016-06-27
OŚ.6243.1.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2017 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Analiza porealizacyjna.
Zgodnie z wymaganiami decyzji Burmistrza Głubczyc nr KI-7624/3/06 z dn. 31.10.2006 roku o środowiskowych uwarunkowaniach.
2017-03-31
KOSD - TG/137/2017
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
294/2017 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Analiza ścieków Sprawozdanie z badań nr SB/106428/10/2017 SB/106932/10/2017
Ubojania trzody chlewnej , Debrzyca wylot ścieków z osadnika
2017-11-14
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
201/2017 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Analiza ścieków
Ubojnia Trzody chlewnej , Debrzyca Ściek surowy Ściek podczyszczony
2017-08-17
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
253/2017 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Analiza ścieków
Sprawozdania z badań nr ściek surowy ściek podczyszczony
2017-10-11
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Analiza ścieków oczyszczonych w Mechaniczno-Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Branicach
Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód
2013-01-11
OŚ.6324.2.2012
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
341/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
analiza ścieków surowych i podczyszczonych
w UBOJNI TRZODY CHLEWNEJ "SCHINK" Henryk Schink, Debrzyca
2016-11-17
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2017 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Analiza ścieków surowych i podczyszczonych
Zawiesina ogólna BZT5
2017-06-01
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
419/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Analizy sciekow
analiza pod względem zawartości azot amonowy,azot azotynowy,fosfor ogólny odprowadzonych z Zakładu Mleczarskiego
2012-07-11
OS.6324.28.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2017 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Analizy ścieków opadowych z terenu miasta Głubczyce pobranych z poszczególnych wylotów 2016 I i II - Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Głubczycach
analizy pod względem zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych; wyloty W1-W-33
2016-12-30
DI/1880/2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Badania jakości wód powierzchniowych poniżej i powyżej wylotu z oczyszczalni ścieków w Branicach
dot. pozwolenia wodnoprawnego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach nr OŚ-6223/13/2008/2009 z dnia 28.10.2009r.
2016-01-05
SZBGK.0203.7.2015/2016
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
323/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Badania kontrolne poziomu statycznego zwierciadła wody
Wyniki z 2011
2012-01-13
OŚ.6324.3.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Badania popłuczyn z płukania filtrów ciśnieniowych
Przedsiębiorstwo Komunalne "HYDROKAN" Sp. z o.o. Kietrz
2016-07-25
OŚ.6324.13.2016
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
badania ścieków przemysłowych dla PKS Głubczyce Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 5 Głubczyce
- myjnia autobusowa
2016-04-22
OS>6324.30.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
badania ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w Kietrzu
Przedsiębiorstwo Komunalne "HYDROKAN" Sp. z o.o. Kietrz
2016-07-25
OS.6324.22.2016
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.