Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5180
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
56/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń obiektu mostowego nad rzeką Psiną w km 46+830 rzeki Psiny, przebudowę rowu (dz. Nr 507) poprzez wykonanie przepustu w km drogi 3+304,94 -...
dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. oleska 127, 45-231 Opole
2010-10-06
OŚ 6224/6/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do istniejącego rowu zlokalizowanego na pograniczu działek Nr 118 i 119 km 5, obręb Szczyty w...
dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
2010-10-08
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconych Nr 1a, 5, 8a i 9 dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Klisinie, gm. Głubczyce
dla Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Powstańców 2, 48-100 Głubczyce
2010-11-23
OŚ 6223/13/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych dla tego ujęcia za pomoca studni Nr 1a, 2
dla Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Powstańców 2, 48-100 Głubczyce
2010-10-26
DT/1355/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla wodociągu w miejscowości Kietrz oraz wykonanie obudowy studni Nr 6 na ujęciu wody w Kietrzu
dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "HYDROKAN" Sp. z o.o., ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrz
2010-11-02
I.dz.1516/10
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Przyjęcie zgłoszenia
Starosta Głubczycki zawiadamia o przyjęciu bez zastrzeżeń "Zgłoszenia instalacji dygestorium w laboratorium" .
2010-05-07
OŚ 7644/1/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia instalacji.
Zgłoszenie instalacji dygestorium w laboratorium "TOSKA" Sp. z o. o.
2010-04-19
l.dz. 2583
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Przyjęcie zgłoszenia
Starosta Głubczycki zawiadamia o przyjęciu bez zastrzeżeń "Zgłoszenia instalacji dygestorium w laboratorium TOSKA Sp. z o. o."
2010-05-06
OŚ 7644/2/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia instalacji.
Zgłoszenie instalacji do magazynowania paliw płynnych zlokalizowanych na terenie zakładu produkcji paliwa odnawialnego w Równem 85A
2010-05-10
EKO/082/DB/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Przyjęcie zgłoszenia instalacji.
Starosta Głubczycki zawiadamia o przyjęciu bez zastrzeżeń "Zgłoszenia instalacji do magazynowania paliw płynnych na terenie Zakładu Produkcji Paliwa Odnawialnego w Równem 85A"
2010-05-13
OŚ7644/4/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia
Zgłoszenie instalacji związanych z procesem wędzenia produktów na terenie zakładu rzeźniczo-wędliniarskiego NASIENIAK S.J. w Kietrzu
2010-05-21
L.dz. /2010
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Przyjęcie zgłoszenia instalacji
Starosta Głubczycki zawiadamia o przyjęciu bez zastrzeżeń " Zgłoszenia instalacji związanych z procesem wędzenia produktów na terenie Zakładu Rzeźniczo-Wędliniarskiego NASIENIAK S....
2010-05-24
OŚ 7644/5/2010
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia instalacji
Zgłoszenie instalacji do magazynowania paliw płynnych na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Klisinie.
2010-06-28
L.dz. 5/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Przyjęcie zgłoszenia instalacji
Starosta Głubczycki zawiadamia o przyjęciu bez zastrzeżeń "Zgłoszenia instalacji do magazynowania paliw płynnych na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Klisinie".
2010-07-12
OŚ7644/7/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia instalacji.
Zgłoszenie instalacji do utwardzania farby proszkowej zainstalowanej na terenie zakładu produkcyjnego.
2010-07-02
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Przyjęcie zgłoszenia instalacji.
Starosta Głubczycki zawiadamia o przyjęciu bez zastrzeżeń "Zgłoszenia instalacji do utwardzania farby proszkowej".
2010-07-09
OŚ7644/8/2010
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Wniosek dotyczący zmiany zgłoszenia instalacji.
Prośba o przyjęcie zmiany zgłoszenia instalacji w tym dygestorium Spółki ASA.
2010-08-30
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Przyjecie zgłoszenia instalacji
Starosta Głubczycki zawiadamia o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia .
2010-09-16
OŚ 7644/9/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia instalacji
Zgłoszenie instalacji do przechowywania zboża i do magazynowania paliw płynnych na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Dzierżkowicach.
2010-09-28
L.dz. 13/IX/ 2010
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Przyjęcie zgłoszenia instalacji
Starosta Głubczycki zawiadamia o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.
2010-10-18
OŚ 7644/11/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
205/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Zwolnić Burmistrza z uiszczenia opłaty z tytułu usunięcia drzewa. Termin usunięcia drzewa do 31.10.2010r.
2010-09-08
OŚ- 6131/47/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
231/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Zwolnić Burmistrza z obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu usunięcia drzew.
2010-12-17
OŚ- 6131/63/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
252/2011 postanowienia
ochrona powietrza
Postanowienie sprostować z urzędu decyzję Starosty Głubczyckiego Nr OŚ7645/1/2010 z dnia 19 czerwca 2010 r.
Sprostować następującą pomyłkę : w punkcie IV.3 decyzji lp.2 w malarni proszkowej dopisać " filtr o skuteczności 80 % ".
2011-05-05
OŚ.6224.2.2011
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
253/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o zmianę decyzji Nr OŚ 7645/2/2009/2010 z dnia 22 lutego 2010 r.
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z linii nasiennej w miejscowości Widok, gm. Głubczyce.
2011-01-05
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
254/2011 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja uchylająca w całości na wniosek Strony decyzję Starosty Głubczyckiego Nr OŚ 7645/2/2009/2010 z dnia 22.02.2010 r. i jednocześnie udzielająca nowe pozwolenie.
Decyzja pozwalająca na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z linii nasiennej do czyszczenia, suszenia, przechowywania, zaprawiania i pakowania zboża o docelowej wydajności 6000 Mg/rok...
2011-02-04
OŚ.6224.1.2011
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
259/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie instalacji.
Zgłoszenie zbiorników do przechowywania zboża w ilości powyżej 50Mg, zlokalizowanych w miejscowości Widok.
2011-01-05
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
260/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Przyjęcie zgłoszenia.
Starosta Głubczycki zawiadamia o przyjęciu bez zastrzeżeń "Zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - Instalacji do przechowywania zboża w ilości powyżej...
2011-02-04
OŚ.6221.2.2011
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
261/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia instalacji.
"Zgłoszenie instalacji do magazynowania paliw płynnych na terenie RSP w Boguchwałowie", oprac. przez Biuro Ochrony Środowiska "BAJ-EKO" w Głubczycach.
2011-02-01
L. dz. OS/02/2011
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
262/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Przyjecie zgłoszenia.
Starosta Głubczycki zawiadamia o przyjęciu bez zastrzeżeń "Zgłoszenia instalacji do magazynowania paliw płynnych na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Boguchwałowie".
2011-02-14
OŚ.6221.4.2011
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
266/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zmiana zgłoszenia instalacji.
Zmiana zgłoszenia w zakresie emisji z instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych na terenie ASA Sp. z o. o. w Głubczycach.
2011-03-01
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.