Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1356
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
362/2015 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek FORECO Sp. z o.o. ul. Szkolna 9, 05-090 Raszyn o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów odpadów na terenie miasta Skierniewice przy...
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
583/2015 postanowienia
inne
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia przez FORECO Sp. z o.o. w Raszynie ul. Szkolna 9, 05-090 Raszyn oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na...
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

GK.ROŚ. 6220.7.2015.MR
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
585/2015 postanowienia
inne
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla FORECO Sp. z o.o. w Raszynie ul. Szkolna 9, 05-090 Raszyn na...
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GK. ROŚ.6220.7.2015.MR
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
793/2015 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla FORECO Sp.z o.o. ul. Szkolna 9, 05-090 Raszyn zakładu produkcyjnego w Skierniewicach przy ul. Domarasiewicza 3/5
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2016 postanowienia
inne
Wznowienie zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla FORECO Sp. z o.o. w Raszynie ul. Szkolna 9, 05-090 Raszyn na realizację przedsięwzięcia...
Wznowienie zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GHK.ROŚ.6220.7.2015.2016.MR
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2016 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu i zbieraniu odpadów w Zakładzie w Skierniewicach przy ul. Domarasiewicza 3/5 przez FORECO Sp. z...
Raport Oddziaływania na środowisko

nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2017 decyzje
inne
Decyzja odmawiająca uzgodnienia warunków środowiskowych dla FORECO sp.z o.o w Raszynie ul. Szkolna 9 05-090 Raszyn dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu...
Decyzja środowiskowa

GK.ROŚ.6220.7.2015.2016.MR
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2012 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 66/2012 na usunięcie drzew z gatunku akacja 8szt. na działce o nr ew. 196 położonej w Dawidach na wniosek Pani Doroty Bień.
wycinka drzew
2012-03-21
OŚGK.6131.28.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2012 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr ew. 68/2012 na usunięcie drzew z gatunku akacja 10szt. na działce o nr ew. 194/2 na wniosek Pani Genowefy Kamińskiej.
wycinka dzrew
2012-03-12
OŚGK.6131.26.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2012 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr ew. 67/2012 na usunięcie drzew z gatunku akacja 6szt. i topola 3szt. na działce o nr ew. 193/2 położonej w Dawidach na wniosek Pana Wojciecha Lewandowskiego.
wycinka drzew
2012-03-12
OŚGK. 6131.27.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku topola o średnicy 150cm rosnącej w pasie drogi krajowej nr 7 km 382+230 str. lewa oraz topola o średnicy 80cm rosnącej w pasie drogi...
wycinka drzew
2012-04-22
OŚGK.6131.50.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2012 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 74/2012z dnia 7 maja 2012r. na usunięcie krzewów z gatunku cyprysy 5szt oraz cisy 2szt. na działce o nr ew. 1519 położonej we wsi Rybie na wniosek Państwa Anieli i Zbigniewa Sternik.
decyzja
2012-03-19
OŚGK.6131.25.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2012 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 73/2012 z dnia 7 maja 2012r. na usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity 1szt. na działce o nr ew. 1334 położonej we wsi Rybie na wniosek Pani Małgorzaty Bugajczyk.
decyzja
2012-04-12
OŚGK.6131.34.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2012 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 65/2012 na usunięcie drzew z gatunku świerk pospolity 2szt. na działce o nr ew. 556 położonej w Raszynie na wniosek Pani Doroty Kuderskiej
decyzja
2012-04-13
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2012 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 75/2012r. na usunięcie drzew z gatunku świerk pospolity 2szt. i świerk srebrny 1szt. na działce o nr ew. 459/7 położonej w Raszynie na wniosek Państwa Piotra i Urszuli Stępień.
decyzja
2012-04-26
OŚGK. 6131.45.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2012 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 77/2012r na usunięcie drzewa z gatunku modrzew europejski na działce o nr ew. 91położónej we wsi Łady na wniosek Pani Alicji Łuczak.
decyzja
2012-04-25
OSGK.6131.44.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z nieruchomości położonej w Dawidach
Wniosek Teresy Ciećwierz na wycięcie drzew z gatunku modrzew (1szt) świerk (2szt) z nieruchomości przy ulicy warszawskiej 52 w Dawidach
2012-05-09
OŚGK.6131.53.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek na wycinkę drzewa
wniosek na wycinkę 5 szt drzewa z gat lipa rosnący przy ul. Szkolnej w Raszynie
2012-06-26
OŚGK.6131.88.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek na wycinkę drzewa
wniosek na wycinkę 19 szt drzew z Liściastych rosnąch przy ul. Falenckiej w Falentach
2012-06-29
OŚGK.6131.92.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa
z gat świerk 1szt rosnący na działce nr ew 338 przy ul Reymonta 29a w miejscowości raszyn
2012-08-20
OŚGK.6131.123.2912.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa
z gat brzoza 1szt oraz świerk 1szt. rosnący na działce nr ew 62/2 przy ul Sękocinskiej 28 w miejscowości Sękocin Stary
2012-08-21
OŚGK.6131.124.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Decyzja Nr. 162/2012 zezwalająca na wycięcie drzew
z gat kasztan 2 szt oraz brzoza 12 szt.rosnące w rowie melioracyjnym przy ul.Długiej 27 w miejscowości Podolszyn Nowy

OŚGK.6131.10.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
205/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa
z gat wierzba 4szt oraz osika 2 szt rosnących na działce nr. ew 481/10 oraz 483/9 przy ul.promyka w miejscowości Raszyn
2012-07-26
OŚGK.6131.116.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Decyzja Nr. 169/2012 zezwalająca na wycięcie drzew
z gat. thuja 1 szt, oraz świerk srebrny 2szt. rosnące na działce przy ul. wesołej miejscowości Rybie

OŚGK.6131.143.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
228/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Decyzja Nr. 175/2012 zezwalająca na wycięcie drzew
z gat. świerk pospolity oraz thuja 1szt. rosnące na działce nr ew 148/2 przy ul. willowej 3 miejscowości Falenty nowe

OŚGK.6131.130.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
261/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wycinka drzew.
Wniosek z dn. 17.04.2012r. o zezwolenie na usunięcie drzewa z gatunku sosna (10 szt.), świerk (6 szt.), dąb (1 szt.) w miejscowości Dawidy Bankowe, złożony przez Marcina Chmielewskiego.
2012-04-17
OŚGK.6131.39.2012
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów z gatunku thuja o powierzchni 30m kw. rosnących na działce o nr ew. 6/3 położonej w miejscowości Laszczki złożony przez Pana Marka...
wycinka drzew.
2013-05-15
OŚGK. 6131.61.2013.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
251/2013 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 133/2013 zezwalająca na usunięcie drzewa z gatunku modrzew rosnącego na działce o nr ew. 345 położonej w miejscowości Sękocin Stary na wniosek Pani Beaty Skindel.
wycinka
2013-08-28
OSGK.6131.125.2013.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
265/2013 prognozy oddziaływania na środowisko
ochrona powietrza
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSIACH FALENTY NOWE, DAWIDY BANKOWE, ŁADY, FALENTY - REJON...
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2013-06-04
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
302/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku świerk (8szt.) oraz brzóz (5szt.) rosnących na działce o nr ew. 1617/1 położnej w miejscowości Rybie złożony przez Pana...
wycinka
2013-10-10
OŚGK.6131.157.2013.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.