Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1397
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
313/2014 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja nr 16/2014 z dnia 28.08.2014 r. znak: GKMiOŚ-RKŚ-VII.6233.19.2014
odmowa wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie przy ul. Rybackiej 4A w Słupsku dla Spółki Energa Wywarzanie S.A. z siedzibą w Straszynie przy ul. Hoffmanna 5

GKMiOŚ-RKŚ-VII.6233.19.2014
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2011 decyzje
inne
pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpeicznych i innych niż niebepzieczne
pozwolenie na wytwarzanie odpadów w ziwązku z eksploatacją instalacji zlokalizowanej w Elektrowni Wodnej Rościno

BOŚ6232.1.1.2011.KD
zachodniopomorskie / białogardzki / Białogard (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2010 decyzje
inne
Wniosek Spółki z o.o. ENERGA Elektrownie Straszyn (ul. Hoffmana 5, 83 – 010 Straszyn) w sprawie przeniesienia na nią praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Słupskiego Nr 292/08...
Decyzja nr 291/10 (znak: ŚR.I.7645-1-65/10) orzekająca o odmowie Spółce z o.o. ENERGA Elektrownie Straszyn (ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn) przeniesienia na nią praw i obowiązków...
2010-10-10
DS./JS/071/1/4691/2010
pomorskie / słupski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2010 decyzje
inne
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Decyzja nr 322/10 z dnia 15 listopada 2010 r. (znak: ŚR.I.7645-1-64/10) przenosząca na firmę ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie (83 – 010) przy ulicy Hoffmanna...
2010-10-11
DS./JS/071/1/4691/2010
pomorskie / słupski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2016 postanowienia
inne
Wznowienie zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla FORECO Sp. z o.o. w Raszynie ul. Szkolna 9, 05-090 Raszyn na realizację przedsięwzięcia...
Wznowienie zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GHK.ROŚ.6220.7.2015.2016.MR
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
585/2015 postanowienia
inne
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla FORECO Sp. z o.o. w Raszynie ul. Szkolna 9, 05-090 Raszyn na...
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GK. ROŚ.6220.7.2015.MR
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
583/2015 postanowienia
inne
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia przez FORECO Sp. z o.o. w Raszynie ul. Szkolna 9, 05-090 Raszyn oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na...
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

GK.ROŚ. 6220.7.2015.MR
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2017 decyzje
inne
Decyzja odmawiająca uzgodnienia warunków środowiskowych dla FORECO sp.z o.o w Raszynie ul. Szkolna 9 05-090 Raszyn dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu...
Decyzja środowiskowa

GK.ROŚ.6220.7.2015.2016.MR
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
326/2013 decyzje
inne
decyzja nr 127/2013
zezwolenie na usunięcie 5 szt. świerków oraz 1 szt. wierzby rosnących na terenie posesji przy ul. Raszyńskiej w Słupsku
2013-09-20
GKMiOŚ-RKŚ-IX.6131.127.2013
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
429/2013 decyzje
inne
zezwolenie na wycinkę drzewa
dot. usunięcia jałowca chińskiego rosnącego na terenie posesji przy ul. Raszyńskiej
2013-11-19
GKMiOŚ-RKŚ.IX.6131.190.2013
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW Z GATUNKU MODRZEW EUROPEJSKI ROSNACYNA DZIAŁCE 80/8 W MIIEJSCOWOŚCI DAWIDY BANKOWE.
2011-09-02
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 115/2011
Decyzja nr.115/2011 zmieniająca decyzję Nr 73/08 z dnia 04,09,2011 - nasadzenia na działce 1/1 SĘKOCIN NOWY Joanna Smereczyńska-Singk ul. Działkowa 26 STRZENIÓWKA 05-830 Nadzrzyn

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 139/2011 z dnia 21 listopada 2011r. na usunięcie drzew z gatunku brzoza brodawkowa (8szt) oraz brzoza brodawkowa dwupienna (2szt.) na działce 333/4 Janki.
OŚGK.6131.151.2011.JB
2011-11-08
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na usunięcie drzew z gatunku świerk srebrny 2szt. oraz krzew z gatunku thuja o powierzchni 2mx2m na działce o nr ew. 135 położonej w miejscowości Rybie.
OŚGK.6131.143.2011.JB
2011-10-19
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 141/2011 z dnia 24 listopada 2011r. dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na usunięcie drzewa z gatunku klon 1szt. działka nr ew. 12 przy drodze powiatowej Nr 3120W (Al. Hrabska przy...
OŚGK.6131.141.2011.JB
2011-10-18
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 142/2011z dnia 24 listopada 2011r. dla Powiatu Pruszkowskiego na usunięcie drzewa z gatunku lipa na działce 1316/1 przy drodze powiatowej Nr 3121W9ul. Raszyńska róg ul. Lotniczej)
OŚGK.6131.140.2011.JB
2011-10-18
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z gatunku świerk na działce 942 gm. Raszyn przez Panią Janinę Węcewicz zam. Raszyn ul. Niska 14.
OŚGK.6131.156.2011.JB
2011-11-23
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 143/2011 z dnia 29 listopada 2011r. zezwalająca na usunięcie drzew z gatunku świerk pospolity 2szt. na działce o nr ew. 448/2 położonej w miejscowości Raszyn dla Pana Tein Ngyuen...
OŚGK.6131.143.2011.JB
2011-10-27
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na usunięcie drzewa z gatunku brzoza brodawkowa o obwodzie pnia 90cm na działce 830 położonej w miejscowości Raszyn dla Pani Moniki Marks- Witkowskiej zam. przy ul. Nadrzecznej 38 Raszyn.
OŚGK.6131.136.2011.JB
2011-10-10
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z gatunku lipa na działce o nr ew. 74/6 położonej w Dawidach Bankowych gm. Raszyn na wniosek Pani Małgorzaty Pawłowskiej.
wycinka drzew
2012-02-06
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2012 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 65/2012 na usunięcie drzew z gatunku świerk pospolity 2szt. na działce o nr ew. 556 położonej w Raszynie na wniosek Pani Doroty Kuderskiej
decyzja
2012-04-13
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
248/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek dot. zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie Oddziału firmy „Atlas Copco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” przy ul....
„Atlas Copco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z/s Al. Krakowska 61a, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn
2012-04-03
nie dotyczy
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2012 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Sękocin Nowy, Laszczki i Słomin w Gminie Raszyn część II
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2009-06-01
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2012 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn - obszar I, w rejonie ul. Malinowej i...
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2011-09-08
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2012 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Łady i Dawidy Bankowe w gminie Raszyn
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2012-03-29
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2012 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RASZYN
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn przedstawia zakres przewidywanych zmian powstających w skutek...
2012-03-29
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
241/2012 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI LASZCZKI - REJON UL. LEŚNEJ W GMINIE RASZYN
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2012-07-11
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
589/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Energa Hydro Sp. z o.o. (ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn).
Regulacja wód dla inwestycji pn. Projekt usunięcia rumowiska z ujecia rzeki Slupi do jeziora Głębokiego i ujęcia wody do sztolni na jeziorze Głębokim - EW Gałąźnia Mała.
2012-11-13
nie dotyczy
pomorskie / słupski / Dębnica Kaszubska Zobacz szczegóły Drukuj kartę
264/2013 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI PODOLSZYN NOWY W GMINIE RASZYN - REJON UL. OLSZYNOWEJ
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2012-10-22
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
265/2013 prognozy oddziaływania na środowisko
ochrona powietrza
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSIACH FALENTY NOWE, DAWIDY BANKOWE, ŁADY, FALENTY - REJON...
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2013-06-04
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.