Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5180
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
180/2012 inne wnioski
inne
Wniosek o przyjęcie " Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami ".
Wniosek o przyjęcie " Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami "przez FUH EMOR Ewa Różańska -Morkis ul. Piastowska 28 , 47-200...
2012-01-12
1/2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla TOP FARMS Głubczyce na pobór wód powierzchniowych do nawodnień rolniczych
z rzeki Troi we Włodzieninie
2016-03-04
1689324
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla TOP FARMS Głubczyce na pobór wód powierzchniowych do nawodnień rolniczych
z rzeki Psiny w Grobnikach i Babicach
2016-03-04
1689354
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla TOP FARMS Głubczyce na pobór wód powierzchniowych do nawodnień rolniczych
z rzeki Troi w Jędrychowicach
2016-03-04
1689366
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla TOP FARMS Głubczyce na pobór wód powierzchniowych do nawodnień rolniczych
z rowu R-74 we Włodzieninie
2016-03-04
1689369
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2012 inne wnioski
inne
Wniosek o przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi.
Wniosek o przyjęcie " Informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami " w Inspektoracie ZUS w Głubczycach ul.Chrobrego 5.
2012-03-13
240000/2422/ 2 /2012/ADR
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z isyniejącej oczyszczalni na okres do oddania do eksplolatacji nowej oczyszczalni
dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach, ul. Plac Wolności Nr 1, 48-140 Branice
2010-10-12
7033/I/60/2010
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni Nr 1, 3 i 3b na ujęciu Branice oraz na wykonanie obudowy studni Nr 3b
dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach, ul. Plac Wolności Nr 1, 48-140 Branice
2010-03-02
7033/l/24/2010
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconej Nr 4 i Nr 5
dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach, ul. Plac Wolności 1, 48-140 Branice
2010-10-12
7033/l/59/2010
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni Nr 1, 2 (podstawowej) i 3 (awaryjnej) dla potrzeb wodociągu wiejskiego w...
dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach, ul. Plac Wolności 1, 48-140 Branice
2010-11-16
7033/l/65/2010
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na budynek przemysłowy do produkcji parkietu, Kietrz, ul. Okrzei 21, dz. nr 410/1, 412/1, 413/1, 418/4, 418/5
2010-12-22
AB-II-7351b/22/2010
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenia na budowę
Wniosek o pozwolenie na budowę hali magazynowej
2013-04-05
AB.6740.1.22.2013
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2013 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowe hali magazynowej
2013-04-05
AB.6740.1.22.2013
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę
Dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej, Głubczyce, ul. Raciborska 36, dz. nr 542/14, 542/15
2014-04-18
AB.6740.1.22.2014
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2014 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę
Dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej, Głubczyce, ul. Raciborska 36, dz. nr 542/14
2014-04-30
AB.6740.1.22.2014
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę
Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia miasta Głubczyce, ul. Bałuckiego, Piastowska, Zakonna, Klasztorna, Moniuszki, Kozielska, pl. przy ul. Zakonnej, pl. Józefa
2011-01-25
AB.6740.1.3.2011
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę
Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia miasta Głubczyce, ul. Bałuckiego, Piastowska, Zakonna, Klasztorna, Moniuszki, Kozielska, pl. przy ul. Zakonnej, pl. Józefa

AB.6740.1.3.2011
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę
Wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej
2012-02-16
AB.6740.1.3.2012
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2012 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej
2012-03-26
AB.6740.1.3.2012
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji na budowę stacji redukcyjno – pomiarowej w ramach zadania: „Przyłączenie do sieci przesyłowej sieci gazowej GSG Sp. z o. o. zasilającej odbiorców na obszarze...
2012-06-04
AB.6740.1.31.2012
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2012 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowe dla inwestycji polegającej na budowie stacji redukcyjno – pomiarowej w ramach zadania: „Przyłączenie do sieci przesyłowej sieci gazowej GSG Sp. z o. o. zasilającej...
2012-06-04
AB.6740.1.31.2012
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o pozwolenie na budowę
przebudowa drogi ulicy Żeromskiego - Aleja Lipowa (Pomnik Przyrody) w Głubczycach w ramach zadania pn.; ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i...
2016-06-30
AB.6740.1.34.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2016 decyzje
inne
decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
przebudowa drogi ulicy Żeromskiego - Aleja Lipowa (pomnik przyrody) w Głubczycach ul. Żeromskiego – remont nawierzchni drogi, wykonanie ścieżki rowerowej, „zarurowanie” rowu oraz...
2016-07-18
AB.6740.1.34.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmiane pozwolenia na budowę nr 60/2012 z dnia 26.03.2012
Wniosek o zmiane pozwolenia na budowę nr 60/2012 z dnia 26.03.2012 - budowa hali magazynowej - zmiana usytuowania hali
2012-08-08
AB.6740.1.42.2012
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2012 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę
Decyzjia zmieniająca pozwolenie na budowę nr 60/2012 z dnia 26.03.2012 - budowa hali magazynowej
2012-08-08
AB.6740.1.42.2012
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
410/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę
Wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na zwiększeniu pojemności wanien procesowych do 45,50 m sześć. na terenie zakładu "GALMET", Głubczyce, ul. Raciborska 36,...
2011-09-27
AB.6740.1.43.2011
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
411/2011 decyzje
inne
decyzja o pozwoleniu na budowę
Pozwolenie na budowę nr 197/2011 z dnia 04.10.2011 dla inwestycji polegającej na zwiększeniu pojemności wanien procesowych do 45,50 m sześć. na terenie zakładu "GALMET",...
2011-10-04
AB.6740.1.43.2011
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
Przebudowa dróg i skrzyżowań, budowa i przbudowa oświetlenia ulicznego, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa fragmentu sieci gazowej n/c, przebudowa skrzyżowania z budową ronda,...
2016-08-17
AB.6740.1.43.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2016 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę
Przebudowa dróg i skrzyżowań, budowa i przbudowa oświetlenia ulicznego, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa fragmentu sieci gazowej n/c, przebudowa skrzyżowania z budową ronda,...
2016-08-31
AB.6740.1.43.2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę
Budowa zbiornika na RSM o pojemności 1569m3
2019-05-21
AB.6740.1.47.2019
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.