Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1397
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
1/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW Z GATUNKU MODRZEW EUROPEJSKI ROSNACYNA DZIAŁCE 80/8 W MIIEJSCOWOŚCI DAWIDY BANKOWE.
2011-09-02
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 1/2012 na ususnięcie dzrewa z gatunku świerk srebny na działce nr ew. 7/2 połozonej w miejscowości Falenty na wniosek Pana Krzysztofa Idzikowskiego
wycinka drzew
2011-12-14
OŚGK.6131.163.2011.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i infrastrukturą towarzyszącą
2013-01-23
UPP.6733.3.2013.PM
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2014 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 1/2014 zezwalająca na usunięcie drzew z gatunku świerk srebrny 4szt. rosnących na działce o nr ew. 788 położonej w miejscowości Raszyn na wniosek Państwa Marianny i Zbigniewa...
wycinka
2013-12-11
OŚGK.6131.179.2013.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2014 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek - wycinka
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew, dz. nr ewidencyjny 965/2, obręb białowieża, gm. Białowieża
2014-01-02
nie dotyczy
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2015 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 1/2015 zezwalająca na usunięcie drzew z gatunku klon zwyczajny 3szt. rosnących na działce o nr ew. 14/37 położonej w miejscowości Falenty gm. Raszyn.
wycinka
2014-09-29
OŚGK.6131.165.2014.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2016 decyzje
inne
Decyzja nr 1/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie istniejącego Centrum Handlowego „Janki” położonego w Jankach k. Warszawy, (gmina Raszyn, powiat pruszkowski).

OŚGK.6220.48.2013.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 120/10, 120/13, 120/16, 121/6, 122/2, 123, 127, 128/3, 130/1, 130/2, 131, 143 przy ul. Złote...
2016-12-28
OŚGK.6220.61.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie sklepu Praktiker dla potrzeb magazynu EMPU w Jankach na działkach nr ew. 99/6, 98/6, 97/3, 96/3, 95/3, 94/3, 99/4, 98/4, 97/4, 96/4, 95/4, 94/4, 164/7 i 166/4 w m....
2017-11-09
OŚGK.6220.39.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2019 projekt polityk, strategii, planów lub programów
ochrona powietrza
Projekt Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Raszyn.
Projekt.

OŚGK.272.10.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2020 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie zespołu magazynowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 46/3, 48/4,...
2019-12-18
OŚGK.6220.2.2019.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
DECYZJA Nr 107/2011 ,
Decyzja na usuniecie drzewa a gat. modrzew europejski rosnacy na działce Pana Michała Zubek o nr ew. 800/8 na ul. Parlamentarnej 3 05-0900 Dawidy Bankowe
2011-09-02
OŚGK.6131.114.2011.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 3/2012 w sprawie wydania zezwolenia na ususnięcie drzew z gatunku wierzba pięciopienna, wierzba, wierzba dwupienna oraz wierzba trójpienna rosnących na terenie nieruchomości...
wycinka dzrzew
2011-12-09
OŚGK.6131.162.2011.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i infrastrukturą towarzyszącą …
2013-02-01
UPP.6733.5.2013.PM
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 2/2014 zezwalająca na usunięcie drzewa z gatunku akacja rosnącej na działce o nr ew. 9/1 położonej w miejscowości Falenty na wniosek Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego.
wycinka
2013-12-10
OŚGK.6131.183.2013.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 2/2015 zezwalająca na usunięcie drzew z gatunku świerk srebrny (7szt.) rosnących na działce o nr ew. 8/5 położonej w miejscowości Sękocin Nowy.
wycinka
2014-12-16
OSGK.6131.207.2014.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dawidy i Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.
2016-02-03
OŚGK.6220.3.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie stacji paliw oraz myjni samochodowej na działkach nr ew. 82/27 i 82/29 w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.
2016-12-29
OŚGK.6220.62.2016.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę decyzji nr 274/2015 Wójta Gminy Raszyn z dnia 2.09.2015 r., znak: OŚGK.6220.4.2015.MM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża w obrębie działek o nr ew. 49/1, 51/1, 53 oraz 55 w miejscowości Wypędy, gmina Raszyn, powiat pruszkowski.
2017-12-05
OŚGK.6220.40.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę decyzji nr 83/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie węzła betoniarskiego na działce nr ew. 82/23 przy ul. Sokołowskiej w miejscowości Wypędy, gm. Raszyn.
2018-11-07
OŚGK.6220.31.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2020 decyzje
inne
Decyzja nr 4/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zbiornika na ciekły azot na działce nr 45/57 w m. Dawidy Bankowe, gm. Raszyn.

OŚGK.6220.3.2019.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr. 108/2011
Decyzja nr 108/2011 na usuniecie drzewa z gat. brzoza rosnąca na działce Pana Piotra Kwasniewskiego nr ew. 1297 ul. Białobrzeska 4 05-0090 Rybie
2011-08-18
OŚGK. 6131.108,2011.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity na dz. ew. 314/4 położonej w miejscowości Janki na wniosek Pana Andrzeja Dubrackiego.
wycinka drzew
2012-01-03
OŚGK.6131.1.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
budowa „kanału ulgi dla Kanału Załuskiego” poprzez działki nr ew. 46, 453, 481/3, 480/8, 480/15, 481/11 do rzeki Raszynki – działka nr ew. 765/8 we wsi Jaworowa oraz kanalizacji...

UPP.6733.4.2013.EE
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 5/2014 zezwalająca na usunięcie drzewa z gatunku sosna zwyczajna rosnąca na działce o nr ew. 543 położonej w miejscowości Rybie na wniosek Pani Bożeny Sieradzkiej.
wycinka
2013-12-13
OŚGK.6131.188.2013.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 4/2015 zezwalająca na usunięcie drzewa z gatunku jodła kalifornijska (1szt.) oraz świerk pospolity (1szt.) rosnących na działce o nr ew. 950 położonej w miejscowości Raszyn.
wycinka
2014-12-17
OŚGK.6131.208.2014.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2016 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI SŁOMIN PO WSCHODNIEJ STRONIE ALEI KRAKOWSKIEJ W GMINIE RASZYN - OBSZAR I
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2015-02-11
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2017 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Długiej
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2018 decyzje
inne
Decyzja nr 18/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali z przeznaczeniem na działalność hurtową na działkach nr ew. 42/2, 43/2, 44/2, 46/2, 55/3, 60/16, 59/9, 58/6, 57/6, 55/19, 55/20, 53/6, 52/6, 51/11, 50/8, 49/11,...

OŚGK.6220.4.2017.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
"Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej we wsi Falenty Nowe gm. Raszyn, pow. pruszkowski na dz. ew. nr 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8,...
2018-11-22
OŚGK.6220.12.2018.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.