Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5180
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
1/2017 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki badań jakości ścieków wykonanych w IV kwartale 2016 r. - Hydrokan Spółka z o.o. Kietrz
analizy ścieków : oczyszczalnia w Kietrzu, oczyszczalnia w Wojnowicach, oczyszczalnia w Lubotyniu, oczyszczalnia w Pilszczu, Stacja uzdatniana wody w Chróścielowie i Rozumicach
2017-01-30
L.dz. 1769/2016
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2018 decyzje
ochrona wód
pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody
dz. nr 207/4 Jędrychowice , gm. Branice

OŚ.6341.29.2017
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek DSS Recykling SP. z o.o. o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
w Nowej Cerekwi przy ul. Kamieniołomy 1
2018-12-17
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek RSP w Chróścielowie o wygaszenie decyzji nr OŚ.6233.1.2017 z dnia 03.02.2017r.
udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów
2019-11-27
l.dz.1/11/2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2015 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z rodzaju cis z posesji Kochanowskiego 19 w Głubczycach
2015-01-02
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
o wydanie zezwolenia na usuniecie 5 drzew rodz. akacja z dz. Nr 215/1 drogi powiatowej Nr 1244O relacji Zawiszyce-Gadzowice-Lwowiany
2015-12-01
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z odzyskiem.
wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z odzyskiem dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Klisinie w związku z prowadzoną produkcją roślinną oraz hodowla trzody chlewnej.
2010-06-28
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1216 O, dz. nr 664, 667/4, część działki 667/3
2011-01-17
AB.6740.5.10.2011
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę
Wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej
2012-02-16
AB.6740.1.3.2012
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2013 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa mieszalni pasz wraz z silosami zbożowymi oraz koszem zasypowym i podnośnikiem kubełkowym w Klisinie na działce o nr ew. 241/3- obręb Klisino.
2012-09-17
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2013 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Głubczyckiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
program ochrony środowiska
2012-11-19
OŚ.604.74.2011.2012.2013
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
Zmiana pozwolenia na budowę nr 75/2013 z dnia 15.04.2013 r. - budowa hali magazynowej; zmiany: w magazynie 2 projektuje się wykonanie zaplecza biurowo-socjalnego dla pracowników hali magazynowej...
2013-12-23
AB.6740.1.94.2013
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2014 postanowienia
inne
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zmiana sposobu użytkowania istniejących hal na zakład przerobu odpadów z tworzyw sztucznych w Klisinie.

KI.6220.17.2013.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2015 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę
Dla inwestycji polegającej na budowie obory nr 1, hali udojowej nr 3, obory-porodówki nr 4, wiaty-cielętnika nr 7 (dla cieląt młodszych w kojcach indywidualnych), wiaty-cielętnika nr 8 (dla...
2014-12-19
AB.6740.3.36.2014
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przyłączami na terenie gminy Kietrz- Krotoszyn, dz. nr 2/63 – obręb ewidencyjny Kietrz-miasto; dz. nr 44/5, 44/3, 48/6, 48/33,...
2015-12-16
AB.6740.2.50.2015
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o podjecie postępowania
Uruchomienie punktu zbiórki odpadów na terenie istniejącej stacji demontażu pojazdów w Gł-cach na ul. Oświęcimskiej 11
2017-01-12
KI.6220.5.38.2014.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2018 decyzje
inne
Decyzja - odstąpienie od oceny oddziaływania na środowisko
Podłączenie do eksploatacji studni nr 2, 3 i 4 na ujęciu wody podziemnej w „Kolonia Włodzienin”

KI.6220.22.12.2017.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ZUBRZYCE 3
Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ZUBRZYCE 3
2018-12-27
KI.6220.9.2018.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek - decyzja środowiskowa
Budowa wiaty magazynowej na terenie zakładu produkcyjnego firmy "GALMET Sp. z o.o." Sp.k.
2020-01-08
KI.6220.1.2020.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2016 inne wnioski
ochrona wód
zgłoszenie budowy lub robót niewymagających pozwolenia na budowę
budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na działce Nr 10/20 wraz z infrastruktura towarzyszącą w...
2015-12-11
AB.6743.3.89.2015
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2017 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Analizy ścieków opadowych z terenu miasta Głubczyce pobranych z poszczególnych wylotów 2016 I i II - Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Głubczycach
analizy pod względem zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych; wyloty W1-W-33
2016-12-30
DI/1880/2016
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2018 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki badań w IV kwartale 2017 r. na następujących instalacjach: w Kietrzu, Wojnowicach, Lubotyniu, Pilszczu, Chruścielowie, Rozumicach
Badanie nr. 1825/11/2017/F/10 1825/11/2017/F/8 1825/11/2017/F/10 1825/11/2017/F/7 1825/11/2017/F/6 1825/11/2017/F/5 1825/11/2017/F/4 1825/11/2017/F/3 1825/11/2017/F/2 1825/11/2017/F/1...
2018-01-02
l.dz1745/2017
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja wygaszająca RSP w Chróścielowie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Nr OŚ.6233.1.2017.2019 z dnia 12.12.2019r.
2019-12-12
OS.6233.1.2017.2019
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2015 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona zwierząt oraz roślin
skierowanie w trybie art. 65 § 1 KPA
skierowanie sprawy do Starosty Głubczyckiego - organu właściwego

KI.6131.1.2015.x
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie dla Wójta Branic na usunięcie drzew
z terenu działki nr 151/1 w Branicach - 2 szt. gat. świerk pospolity
2019-01-03
OS.613.98.1.2018.2019
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę
Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia miasta Głubczyce, ul. Bałuckiego, Piastowska, Zakonna, Klasztorna, Moniuszki, Kozielska, pl. przy ul. Zakonnej, pl. Józefa
2011-01-25
AB.6740.1.3.2011
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 decyzje
inne
Decyzja udzielająca pozwolenie na wytwarzanie odpadów łącznie z zezwoleniem na prowadzenie odzysku odpadów.
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów łącznie z odzyskiem dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Klisinie.

OŚ-7626/1/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę
Wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz ze zmiana sposobu użytkowania części hal magazynowych na hale produkcyjne
2012-02-28
AB.6740.1.7.2012
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2013 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Montaż stojaków piętrzących wodę w stawach Nr 6 i 7 oraz przebudowa zastawki drewnianej na zastawkę stałą, typu betonowego piętrzącej wodę do stawów rybnych Nr 1 - 5, na stawach w...
2011-12-12
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2013 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Głubczyckiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019"
Prognoza oddziaływania na środowisko

OŚ.604.74.2011.2012.2013
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.