Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1397
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
31/2010 decyzje
inne
Wniosek Spółki z o.o. ENERGA Elektrownie Straszyn (ul. Hoffmana 5, 83 – 010 Straszyn) w sprawie przeniesienia na nią praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Słupskiego Nr 292/08...
Decyzja nr 291/10 (znak: ŚR.I.7645-1-65/10) orzekająca o odmowie Spółce z o.o. ENERGA Elektrownie Straszyn (ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn) przeniesienia na nią praw i obowiązków...
2010-10-10
DS./JS/071/1/4691/2010
pomorskie / słupski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2010 decyzje
inne
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Decyzja nr 322/10 z dnia 15 listopada 2010 r. (znak: ŚR.I.7645-1-64/10) przenosząca na firmę ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie (83 – 010) przy ulicy Hoffmanna...
2010-10-11
DS./JS/071/1/4691/2010
pomorskie / słupski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
348/2011 inne dokumenty
inne
informacja
Informacja złożona przez Spółkę z o.o. ENERGA Hydro z siedzibą w Straszynie o odpadach wytwarzanych na terenie Elektrowni Wodnej w Kępicach oraz o sposobach gospodarowania nimi.
2011-04-06
ŚR-I.6232.15.2011
pomorskie / słupski / Kępice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2011 decyzje
inne
pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpeicznych i innych niż niebepzieczne
pozwolenie na wytwarzanie odpadów w ziwązku z eksploatacją instalacji zlokalizowanej w Elektrowni Wodnej Rościno

BOŚ6232.1.1.2011.KD
zachodniopomorskie / białogardzki / Białogard (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2011 decyzje
inne
DECYZJA Nr 122/2011
Zmiana decyzji nr 4/2007 Wójta Gminy Raszyn z dnia 21.02.2007 r. zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz...

OŚGK.6233.6.2011.MS
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2011 decyzje
inne
DECYZJA Nr 116/2011
Decyzja wydana spółce FRANKE POLSKA Sp. z o.o. Al. Krakowska 63 Sękocin Nowy o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali...

OŚGK.6220.28.2011.MS
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek
Wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Chojnów ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizację...
2011-07-18
OŚGK.6220.44.2011.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek
Wniosek Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz...
2011-09-05
OŚGK.6220.45.2011.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów
wniosek o zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów z gatunku topole ( 5 szt.) o obwodzie pnia 147 cm, 130 cm, 35 cm, 25 cm, 20 cm, rosnace na działce Pana Dariusza Sobiesiaka o nr ew. 33 na ul....
2011-10-11
OŚGK.6131.137.2011.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach: Laszczki, Sękocin Nowy, Janki, Falenty Duże, Falenty w gminie Raszyn
2011-10-25
UPP.6733.31.2011.EE
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2011 decyzje
inne
decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
budowa infrastruktury technicznej na potrzeby obsługi osiedla mieszkaniowego „Sosnowa Dolina” w Słominie

OŚGK.6220.26.2011.MS
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Janki, gm. Raszyn
2011-11-23
OŚGK.6220.50.2011.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek Gminy Raszyn o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie szkoły podstawowej w Sękocinie na działce nr ew. 84 przy ul Wierzbowej we wsi Słomin.
2011-12-07
OŚGK.6220.53.2011.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek IKEA Property Poland Sp. z o.o. o wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków dla C.H. IKEA - JANKI.
2011-12-15
OŚGK.6220.54.2011.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek Gminy Raszyn o wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Wypędy i Puchały.
2011-12-21
OŚGK.6220.55.2011.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2011 decyzje
inne
Decyzja Nr 27/11 z dnia 27.12.2011 r. dla Gminy Raszyn
Warunki lokalizacji dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsiach Laszki, Sękocin Nowy, Janki, Falenty Duże, Falenty UPP.6733.31.2011.EE
2011-10-25
UPP.6733.31.2011.EE
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie przedszkola na działkach nr ew. 540, 554 i 503 przy ul. Lotniczej w miejscowości Raszyn.
2012-02-02
OŚGK.6220.1.2012.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Sękocin Nowy i Słomin
2012-02-10
UPP.6733.4.2012.EE
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie parkingu przy ul. Godebskiego, zlokalizowanego na działce nr ew. 1235/2 w Raszynie, gm. Raszyn
2012-03-12
OŚGK.6220.14.2012.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku Domu Cechu Rzemiosł Różnych na Dom Kultury w Raszynie.
2012-03-23
OŚGK.6220.16.2012.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża Janki-Sokołów III” metodą odkrywkową na terenie działek o nr ewid.: 69/1, 71 i 160 w miejscowości Wypędy gm. Raszyn
2011-12-06
OŚGK.6220.52.2011.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża „Janki-Sokołów IV” metodą odkrywkową na terenie działek o nr ewid.: 73/6 i 73/8 w miejscowości Wypędy gm. Raszyn.
2012-02-03
OŚGK.6220.2.2012.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach: Baśniowej i Promyka w m. Jaworowa Gm. Raszyn oraz Kasztanowej, Rzepichy i Relaksu w m. Rybie Gm. Raszyn.
2012-02-29
OŚGK.6220.18.2012.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2012 decyzje
inne
Decyzja nr 78/2012 z dnia 11.05.2012 r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie szkoły podstawowej w Słominie na działce nr ew. 84 przy ul Wierzbowej we wsi Słomin.

OŚGK.6220.53.2011.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
248/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek dot. zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie Oddziału firmy „Atlas Copco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” przy ul....
„Atlas Copco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z/s Al. Krakowska 61a, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn
2012-04-03
nie dotyczy
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2011 decyzje
inne
Decyzja nr 163/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Słomin i Sękocin Nowy w gminie Raszyn.

OŚGK.6220.45.2011.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2012 decyzje
inne
decyzja 41/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Janki, gm. Raszyn

OŚGK.6220.50.2011.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2012 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Sękocin Nowy, Laszczki i Słomin w Gminie Raszyn część II
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2009-06-01
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2012 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn - obszar I, w rejonie ul. Malinowej i...
Celem opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania, jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
2011-09-08
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dawidy, Dawidy Bankowe w gminie Raszyn
2012-03-16
UPP.6733.11.2012.PM
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.