Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5168
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z odzyskiem.
wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z odzyskiem dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Klisinie w związku z prowadzoną produkcją roślinną oraz hodowla trzody chlewnej.
2010-06-28
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 inne wnioski
inne
Wniosek o zmianę w decyzji Starosty Głubczyckiego Nr OŚ-7626/1/2010 z dnia 20.05.2009 r.
Wniosek o zmianę w decyzji Starosty Głubczyckiego Nr OŚ-7626/1/2010 z dnia 20.05.2009 r. udzielającej firmie Quintessens Polska Sp. z o. o. pozwolenia na wytwarzanie odpadów - zwiększenie...
2010-08-24
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 decyzje
inne
Decyzja zmieniająca decyzję Starosty Głubczyckiego Nr OŚ-7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r.
Decyzja zmieniająca decyzję Starosty Głubczyckiego Nr OŚ-7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r. - w pkt II.1 tab. 2 l.p. 9 zwiększyć ilość wytwarzanych odpadów o kodzie 170405 z 0,50 Mg na 1,50...

OŚ-7626/1/2009/2010
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wytwarzanie odpadów.
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wytwarzanie odpadów dla firmy EnergiaPro S.A. we Wrocławiu Oddział w Opolu dla instalacji zlokalizowanej na terenie Powiatu Głubczyckiego
2010-10-28
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2010 inne wnioski
inne
Prośba o zmianę decyzji Starosty Głubczyckiego Nr OŚ 7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r.
Prośba o zmianę decyzji Starosty Głubczyckiego Nr OŚ 7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r. - zmiana będzie polegać na zwiększeniu ilości wytwarzanych odpadów : 060203, 080410
2010-11-15
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2010 decyzje
inne
Decyzja zmieniająca na wniosek strony decyzję Starosty Głubczyckiego Nr OŚ 7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r. zmienioną decyzją Nr OŚ 7626/1/2009/2010 z dnia 06.09.2010 r.
Decyzja zmieniająca na wniosek strony decyzję Starosty Głubczyckiego Nr OŚ 7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r. zmienioną decyzją Nr OŚ 7626/1/2009/2010 z dnia 06.09.2010 r.

OŚ-7626/1/2009/2010
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadowej masy roślinnej w zakładzie produkcji paliwa odnawialnego w Równem 85A
Dla firmy KOPEX-EKO Sp. z o. o., ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
2010-06-08
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2010 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca firmie KOPEX-EKO Sp. z o. o.na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.
Na terenie Powiatu Głubczyckiego - Gmina Głubczyce

OŚ-7628/2/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
W miejscowości Lubotyń, na terenie po wyeksploatowaniu kopalin pospolitych - piasku budowlanego.
2010-05-06
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2010 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne
Dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "HYDROKAN" Sp. z o. o. ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrz. Odpady nie będą magazynowane lecz bezpośrednio poddawane procesowi odzysku.

OŚ-7628/1/2010
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne
Dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego "Chmielewski". Unieszkodliwianie odpadów w miejscowości Włodzienin gmina Branice
2010-10-07
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2010 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego "Chmielewski" Spółka Jawna
W związku z planowaną rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego piasku położonego w miejscowości Włodzienin, gm. Branice

OŚ-7628/3/2010
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysku odpadów poza urządzeniami i instalacjami.
Dla Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce
2010-10-26
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2010 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.
Odzysk prowadzony będzie na terenie Powiatu Głubczyckiego - Gmina Głubczyce.

OŚ-7628/4/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów.
Transport odpadów bedzie realizowany na terenie Polski.
2010-09-02
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2010 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na transport odpadów.
Odpady odbierane przez firmę Usługi Transportowe Andrzej Skibiński będą transportowane od wytwórców lub posiadaczy odpadów z terenu całego kraju do odbiorców.

OŚ-7627/4/2010
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.
Zbieranie odbywać się będzie na działce nr 739/71 przy ul. Torowej w Głubczycach, a transport odbywać się będzie na terenie całego kraju.
2010-09-16
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2010 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na zbieranie i transport odpadów.
Odpady transportowane będą samochodami będącymi własnością firmy./

OŚ-7627/5/201
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2010 inne wnioski
inne
Wniosek o zatwierdzenie informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne.
Wniosek opracowany przez Biuro Ochrony Środowiska Baj-Eko w Głubczycach.
2010-08-04
L.dz. 7/10
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2010 inne dokumenty
inne
Zatwierdzenie informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania nimi.
Wytwarzane odpady w ilości powyżej 5,0 Mg rocznie
2010-08-17
OŚ 7629/14/2010
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2010 inne wnioski
inne
Wniosek o zatwierdzenie informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych w ilości do 0,1 Mg rocznie oraz innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5,0 Mg rocznie.
Dla Firmy Handlowej "KALT i SZRON" S.C. Stanisław Błaszczok, Anna Hajka, ul. Karola Miarki 200, 44-370 Pszów
2010-08-11
L.dz. 001/10
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2010 inne dokumenty
inne
Zatwierdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi w Zakładach w Głubczycach
Odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie, odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5,0 Mg rocznie
2010-08-11
OŚ 7629/15/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2010 inne wnioski
inne
Wniosek o zatwierdzenie informacji o wytwarzanych odpadach medycznych i sposobach gospodarowania
Dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego w Głubczycach.
2010-09-21
DSZ - 072./2010/11/9107
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2010 inne dokumenty
inne
Zatwierdzenie informacji o wytwarzanych odpadach medycznych i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Informacja o wytwarzanych odpadach medycznych
2010-09-21
OŚ 7629/16/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2010 inne wnioski
inne
Wniosek o zatwierdzenie informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne w ilości pow. 5,0 Mg rocznie
Dla Zakładu Usługowo-Handlowego Wulkanizacja Stanisław Borszowski Głubczyce Sady.
2010-09-09
L.dz. 1/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2010 inne dokumenty
inne
Przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania nimi
Dla Zakładu Usługowo-Handlowego Wulkanizacja Stanisław Borszowski Głubczyce Sady
2010-09-09
OŚ 7629/17/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na budynek przemysłowy do produkcji parkietu, Kietrz, ul. Okrzei 21, dz. nr 410/1, 412/1, 413/1, 418/4, 418/5
2010-12-22
AB-II-7351b/22/2010
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1216 O, dz. nr 664, 667/4, część działki 667/3
2011-01-17
AB.6740.5.10.2011
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę
Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia miasta Głubczyce, ul. Bałuckiego, Piastowska, Zakonna, Klasztorna, Moniuszki, Kozielska, pl. przy ul. Zakonnej, pl. Józefa
2011-01-25
AB.6740.1.3.2011
opolskie / głubczycki / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 decyzje
inne
Decyzja udzielająca pozwolenie na wytwarzanie odpadów łącznie z zezwoleniem na prowadzenie odzysku odpadów.
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów łącznie z odzyskiem dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Klisinie.

OŚ-7626/1/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.