Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1397
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
79/2012 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 66/2012 na usunięcie drzew z gatunku akacja 8szt. na działce o nr ew. 196 położonej w Dawidach na wniosek Pani Doroty Bień.
wycinka drzew
2012-03-21
OŚGK.6131.28.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2012 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr ew. 68/2012 na usunięcie drzew z gatunku akacja 10szt. na działce o nr ew. 194/2 na wniosek Pani Genowefy Kamińskiej.
wycinka dzrew
2012-03-12
OŚGK.6131.26.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2012 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr ew. 67/2012 na usunięcie drzew z gatunku akacja 6szt. i topola 3szt. na działce o nr ew. 193/2 położonej w Dawidach na wniosek Pana Wojciecha Lewandowskiego.
wycinka drzew
2012-03-12
OŚGK. 6131.27.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2012 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 74/2012z dnia 7 maja 2012r. na usunięcie krzewów z gatunku cyprysy 5szt oraz cisy 2szt. na działce o nr ew. 1519 położonej we wsi Rybie na wniosek Państwa Anieli i Zbigniewa Sternik.
decyzja
2012-03-19
OŚGK.6131.25.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2012 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 73/2012 z dnia 7 maja 2012r. na usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity 1szt. na działce o nr ew. 1334 położonej we wsi Rybie na wniosek Pani Małgorzaty Bugajczyk.
decyzja
2012-04-12
OŚGK.6131.34.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2012 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 65/2012 na usunięcie drzew z gatunku świerk pospolity 2szt. na działce o nr ew. 556 położonej w Raszynie na wniosek Pani Doroty Kuderskiej
decyzja
2012-04-13
nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2012 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 75/2012r. na usunięcie drzew z gatunku świerk pospolity 2szt. i świerk srebrny 1szt. na działce o nr ew. 459/7 położonej w Raszynie na wniosek Państwa Piotra i Urszuli Stępień.
decyzja
2012-04-26
OŚGK. 6131.45.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2012 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 77/2012r na usunięcie drzewa z gatunku modrzew europejski na działce o nr ew. 91położónej we wsi Łady na wniosek Pani Alicji Łuczak.
decyzja
2012-04-25
OSGK.6131.44.2012.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
251/2013 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 133/2013 zezwalająca na usunięcie drzewa z gatunku modrzew rosnącego na działce o nr ew. 345 położonej w miejscowości Sękocin Stary na wniosek Pani Beaty Skindel.
wycinka
2013-08-28
OSGK.6131.125.2013.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2014 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 168/2014 zezwalająca na usunięcie drzew z gatunku sosna zwyczajna 2szt. oraz świerk pospolity 1szt. rosnących na działce o nr ew. 198 położonej w miejscowości Nowe Grocholice.
wycinka
2014-06-09
OŚGK 6131.84.2014.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
289/2014 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 255/2014 zezwalająca na usunięcie drzew z gatunku klon jesionolistny trójpienny 1szt. oraz klon jesionolistny rosnących na działce o nr ew. 251/2 położonej w miejscowości Nowe...
wycinka
2014-10-08
OŚGK.6131.177.2014.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2015 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 1/2015 zezwalająca na usunięcie drzew z gatunku klon zwyczajny 3szt. rosnących na działce o nr ew. 14/37 położonej w miejscowości Falenty gm. Raszyn.
wycinka
2014-09-29
OŚGK.6131.165.2014.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2011 decyzje
ochrona wód
Pozwolenie wodnoprawne
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przejścia przepustem przez wody rzeki Raszynki we wsi Lesznowola
2011-06-06
RSR.6341.18.2011
mazowieckie / piaseczyński / Lesznowola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
571/2012 decyzje
ochrona wód
Pozwolenie wodnoprawne
Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie rurociągu tłocznego sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Raszynki
2012-12-13
RSR.6341.57.2012
mazowieckie / piaseczyński / Lesznowola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
233/2013 decyzje
ochrona wód
Decyzja nr 159/2013
I.Udzielenie Energa Hydro Sp. z o.o. (ul. Hoffmana 5, 83-010 Straszyn) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przepławki dla ryb przy istniejącej Elektrowni Wodnej...

ŚR-II.6341.38.2013
pomorskie / słupski / Kępice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2014 decyzje
ochrona wód
Decyzja nr 123/2014
Udzielenie Energa Wytwarzanie Sp. z o.o. (ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – wylotu z Elektrowni Wodnej Drzeżewo w...

ŚR-II.6341.9.2014
pomorskie / słupski / Główczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
787/2014 decyzje
ochrona wód
Decyzja nr 597/2014
I. Umorzenie postępowanie administracyjnego w sprawie udzielenia Energa Wytwarzanie S.A. (ul. Hoffmanna 5, 83-010 Straszyn) pozwolenia wodnoprawnego na remont konstrukcji betonowych jazu i...

ŚR-II.6341.132.2014
pomorskie / słupski / Damnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
313/2014 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja nr 16/2014 z dnia 28.08.2014 r. znak: GKMiOŚ-RKŚ-VII.6233.19.2014
odmowa wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie przy ul. Rybackiej 4A w Słupsku dla Spółki Energa Wywarzanie S.A. z siedzibą w Straszynie przy ul. Hoffmanna 5

GKMiOŚ-RKŚ-VII.6233.19.2014
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
DECYZJA Nr 107/2011 ,
Decyzja na usuniecie drzewa a gat. modrzew europejski rosnacy na działce Pana Michała Zubek o nr ew. 800/8 na ul. Parlamentarnej 3 05-0900 Dawidy Bankowe
2011-09-02
OŚGK.6131.114.2011.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr. 108/2011
Decyzja nr 108/2011 na usuniecie drzewa z gat. brzoza rosnąca na działce Pana Piotra Kwasniewskiego nr ew. 1297 ul. Białobrzeska 4 05-0090 Rybie
2011-08-18
OŚGK. 6131.108,2011.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 109/2011
Decyzja nr. 109/2011 na usunięcie drzew z gat. świerk 5 sztuk rosnące na działce o nr ew. 1512/2 Państwa Elżbiety i Jacka Mazaj na ul. Turystycznej 1 005-090 Rybie
2011-09-07
OŚGK.6131.115.2011.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 110/2011
Decyzja Nr 110/2011 na usunięcie drzew z gat. świerk pospolity 2 szt. rosnace na diałce o nr ew. 1132/3 w Raszynie Pani Hanny Jabłońskiej zaieszkałej na ul. ZWM 8m 48 02-782 Warszawa
2011-09-26
OŚGK.6131.129.2011.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 111/2011
Decyzja nr 111/2011 na usuniecie drzewa z gat. modrzew rosnacy na działce o nr ew. 187 w Raszynie u Pani Stanisławy Michalak zamieszkałej na ul. Rozłog 12 a 001-310 Warszawa
2011-09-08
OŚGK.6131.97.2011.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 112/2011
Decyzja nr 112/2011 na usuniecie drzewa z gat. kasztanowiec 1 szt. rosnący na działce o nr ew.582 połozonej w miejscowosci Raszyn przy ul. Słowikowskiego 17 gm Raszyn
2011-09-15
OŚGK.6131.123.2011.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 115/2011
Decyzja nr.115/2011 zmieniająca decyzję Nr 73/08 z dnia 04,09,2011 - nasadzenia na działce 1/1 SĘKOCIN NOWY Joanna Smereczyńska-Singk ul. Działkowa 26 STRZENIÓWKA 05-830 Nadzrzyn

nie dotyczy
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja NR 120/2011
Decyzja nr 120/2011 na usuniecie drzew na działce o nr ew. 72/11 u Pana Królikowskiego Leszka zamieszkałego na Al. Krakowska 21 05-0900 Sekocin Nowy
2011-09-13
OŚGK.61312.122.2011. JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 121/2011
Decyzja nr 121/2011 na usuniecie 3 szt. drzew oraz odmowna na usunięcie 1 szt drzewa na działce o nr ew. 1245/1 w miejscowości Rybie u Pani Elżbiety Cacko zamieszkałej przy ul. Sółtana 6...
2011-09-20
OŚGK.6131.124.2011.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 123/2011
Decyzja nr 123/2011 nausunięcie drzewa z gat. świerk srebrny na działce o nr ew.60 Nowe Grocholice u Pani Andrzejewskaiej Ewy zam na ul. MONIUSZKI 5 05-0900 Nowe Grocholice
2011-09-19
OŚGK.6131.125.2011.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 124/20011
Decyzja nr 124/2011 na usunięcie drzew 9 szt. na działce Nr 3120W przy aL. Hrabskiej
2011-09-12
OŚGK.6131.120.2011.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 125/2011
Decyzja nr 125/2011 na usunięcie drzewa 1 szt. brzozy na działce 688 Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a Raszyn
2011-09-29
OŚGK.6131.128.2011.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.